Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, EU natječaji: EFRR Mali zajmovi za investicije

Financijski instrument EFRR "Mali zajmovi“ za investicije namijenjen je mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva, a financira se iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027.

 

Ciljevi Financijskog instrumenta su:

 • jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova,
 • otvaranje radnih mjesta,
 • poticanje proizvodnih investicija,

kroz povećanje dostupnosti zajmova i povoljnije uvjete financiranja (smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja).

Prihvatljivi korisnici su:

 • mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva:
  • imaju više od 50% privatnog vlasništva/kapitala/glasačkih prava,
  • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme,
  • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci niti su trenutno u blokadi,
  • uredno podmiruju postojeća zaduženja i nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima.

Namjena:

 • Ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu),
 • Ulaganja u obrtna sredstva, najviše do 30% od ukupnog iznosa zajma.

Iznos: Od 25.000,01 EUR do 100.000,00 EUR

Kamatna stopa: Osnovna stopa za Republiku Hrvatsku na datum zaprimanja zahtjeva umanjena za 1 postotni bod (Link)

Poček: Do 1 godine

Rok otplate: od 1 do 10 godina, uključujući poček

Instrumenti osiguranja: Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

Krajnji rok korištenja sredstava je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2029. godine.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite s vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: