Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Potpore malim poljoprivrednicima (6.3.1.)

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavilo je dana 12. listopada 2021. godine Natječaj tipa operacije 6.3.1. "Potpore razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava":

 

Prihvatljivi korisnici:

 • Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine od 2.000 do 7.999 eura u rangu mikro ili malog poduzeća:
  • SOPG,
  • OPG,
  • Obrt u kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost, upisana u obrtnom registru,
  • Trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata,
  • Zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

Prihvatljive aktivnosti:

 • Prihvatljive su sve aktivnosti vezane uz obavljanje primarne poljoprivredne proizvodnje sukladno Prilogu I. Ugovora.
  • Sva mehanizacija, strojevi i oprema moraju biti novi i neupotrebljavani.

Prihvatljivost projekta:

 • Korisnik mora podnijeti poslovni plan za samo jedan sektor isključujući cvijeće, gljive, sjeme i sadni materijal, rasadnike, puževe.
 • Korisnik mora ostvariti povećanje proizvodnog kapaciteta kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata od najmanje 25% u odnosu na veličinu SO iz dostavljene potvrde.
 • Korisnik mora u poslovnom planu definirati aktivnosti kojima će doprinijeti obnovljivim izvorima energije (sunce, biomasa) i/ili digitalizaciji pri čemu se proizvedena energija i/ili digitalizacija mora koristiti u svrhu proizvodnje iz Priloga I. Ugovoru koja je predviđena poslovnim planom.
 • Procijenjeni iznos prihvatljivih troškova vezanih uz aktivnosti povećanja SO i obnovljivih izvora energije i/ili digitalizacije moraju biti planirane u ukupnom iznosu od najmanje 50% iznosa potpore.

Financiranje:

 • Visina potpore po korisniku iznosi 15.000 eura
 • Intenzitet potpore: 100%

Rok za podnošenje prijava: od 03. prosinca 2021. godine od 12:00 sati do 31. siječnja 2022. godine do 12:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

 

Natječajna dokumentacija:

One thought on “Potpore malim poljoprivrednicima (6.3.1.)”

Comments are closed.