Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, Najave natječaja: Potpore malim poljoprivrednicima (6.3.1.)

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je na e-savjetovanju, dana 13.kolovoza 2021. godine, nacrt Natječaja tipa operacije 6.3.1. "Potpore razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava":

 

Prihvatljivi korisnici:

 • Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine od 2.000 do 7.999 eura u rangu mikro ili malog poduzeća:
  • SOPG,
  • OPG,
  • Obrt u kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost, upisana u obrtnom registru,
  • Trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata,
  • Zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

Prihvatljive aktivnosti:

 • Prihvatljive su sve aktivnosti vezane uz obavljanje primarne poljoprivredne proizvodnje sukladno Prilogu I. Ugovora.

Prihvatljivost projekta:

Najmanje jedna aktivnost iz poslovnog plana mora se odnositi na ulaganje u obnovljive izvore energije (sunce, biomasa) za korištenje u svrhu primarne poljoprivredne proizvodnje.

Ulaganjem u aktivnosti, korisnik mora ostvariti cilj povećanja proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata u odnosu na početno stanje gospodarstva za najmanje:

 • 4.000 eura u sektoru stočarstva uključujući peradarstvo,
 • 2.000 eura u sektoru voća/povrća i ostalih sektora.

Financiranje:

 • Visina potpore po korisniku iznosi 15.000 eura
 • Intenzitet potpore: 100%

 

Natječaj je na e-savjetovanju otvoren do 31. kolovoza 2021. godine, a objava izvješća provedenog e-savjetovanja očekuje se do 30. rujna 2021 godine.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Natječajna dokumentacija: