Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, Najave natječaja: Potpore mladim poljoprivrednicima (6.1.1.)

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je na e-savjetovanju dana 13. kolovoza 2021. godine nacrt Natječaja za provedbu tipa operacije 6.1.1. ''Potpora mladim poljoprivrednicima''.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mladi poljoprivrednici od 18 do 40 godina:
  • nositelj/odgovorna osoba u:
   • OPG,
   • Obrt u kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost, upisana u obrtnom registru,
   • Trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata.
 • po prvi put postavljen kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za potporu,
 • nije postavljen kao nositelj/odgovorna osoba, ali će to postati najkasnije kod podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate i ne kasnije od tri mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju.

Ako u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mladi poljoprivrednik:

 • podnosi poslovni plan za OPG ili obrt, a nije nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva, zahtjev podnosi mladi poljoprivrednik,
 • podnosi poslovni plan za OPG ili obrt, a postavljen je kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva, zahtjev podnosi OPG, odnosno obrt,
 • podnosi poslovni plan za trgovačko društvo, mora biti upisan kao odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja Podnosi poslovni plan za trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Mladi poljoprivrednik mora imati stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti najkasnije kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, ali ne kasnije od 30 mjeseci od dana sklapanja Ugovora pod uvjetom da su potrebe navedene u poslovnom planu.

Korisnik mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 do 49.999 eura i biti u rangu mikro ili malog poduzeća.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
 • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda,
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih proizvoda uključujući troškove promidžbe,
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda,
 • operativno poslovanje PG-a, uključujući konzultantske usluge pripreme i provedbe projekta.

 

Financiranje:

 • Visina potpore po korisniku:
  • 50.000 eura korisniku koji je u obvezi ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti zaposlen na puno radno vrijeme:
   • Ako je korisnik OPG mora biti registriran u Registru poreznih obveza kao porezni obveznik po osnovi plaćanja poreza na dobit ili dohodak i obveznik doprinosa najkasnije prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu i to mora ostati tri godine nakon konačne isplate potpore.
   • Ako jekorisnik OBRT mora biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik i obveznik socijalnih doprinosa po osnovi nesamostalne djelatnosti, a poljoprivreda mu mora ostati pretežita djelatnost najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore.
   • Ako je korisnik PRAVNA OSOBA poljoprivreda mora ostati glavna djelatnost i mladi poljoprivrednik mora biti zaposle na puno radno vrijeme najkasnije prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu i to mora ostati najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore.
  • 20.000 eura korisniku koji je u obvezi ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore.
 • Intenzitet potpore: 100%

Natječaj je na e-savjetovanju otvoren do 31. kolovoza 2021. godine, a objava izvješća provedenog e-savjetovanja očekuje se do 30. rujna 2021 godine.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

 

Natječajna dokumentacija: