Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Potpore mladim poljoprivrednicima (6.1.1.)

Natječaj zatvoren.

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 11. travnja 2017. godine Natječaj za provedbu tipa operacije 6.1.1. ''Potpora mladim poljoprivrednicima''.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

Mladi poljoprivrednici (osobe starije od 18 i mlađe od 41 godine) koji:

 • su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu;
 • u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora, ali to moraju postati najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu prve rate.

Poljoprivredno gospodarstvo za koje mladi poljoprivrednik traži potporu u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu od 8.000 eura do 49.999 eura.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala;
 • Kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda;
 • Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta;
 • Kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme;
 • Podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada;
 • Uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje;
 • Građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda;
 • Stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda;
 • Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

 

Financiranje:

 • Visina potpore po korisniku:
  • 372.000,00 kuna korisniku kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će bit obveznik socijalnih doprinosa Republike Hrvatske (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najmanje pet godina nakon konačne isplate
  • 148.800,00 kuna korisniku kojem poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede
 • Intenzitet potpore: 100%

 

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu: od 25. travnja 2018. godine od 12:00 sati do 13. lipnja 2018. godine do 12:00 sati

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

 

Natječajna dokumentacija: