Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Potpore mladim poljoprivrednicima (6.1.1.)

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavilo je dana 12. listopada 2021. godine Natječaj za provedbu tipa operacije 6.1.1. ''Potpora mladim poljoprivrednicima''.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mladi poljoprivrednici od 18 do 40 godina:
  • nositelj/odgovorna osoba u:
   • OPG,
   • Obrt u kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost, upisana u obrtnom registru,
   • Trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata.
 • po prvi put postavljen kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za potporu,
 • nije postavljen kao nositelj/odgovorna osoba, ali će to postati najkasnije kod podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate i ne kasnije od tri mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju.

Ako u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mladi poljoprivrednik:

 • podnosi poslovni plan za OPG ili obrt, a nije nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva, zahtjev podnosi mladi poljoprivrednik,
 • podnosi poslovni plan za OPG ili obrt, a postavljen je kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva, zahtjev podnosi OPG, odnosno obrt,
 • podnosi poslovni plan za trgovačko društvo, mora biti upisan kao odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja Podnosi poslovni plan za trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Mladi poljoprivrednik mora imati stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti najkasnije kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora pod uvjetom da su potrebe navedene u poslovnom planu.

Prihvatljivost projekta:

 • Korisnik mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 do 49.999 eura i biti u rangu mikro ili malog poduzeća.
 • Korisnik podnosi poslovni plan za jedan sektor isključujući cvijeće, gljive, sjeme i sadni materijal, rasadike, puževe.
 • Korisnik mora ostvariti povećanje proizvodnog kapaciteta kroz povećanje ukupnog standarnog ekonomskog rezultata od najmanje 10% u odnosu na veličinu SO iz dostavljene potvrde u Zahtjevu za potpor i aktivnostima kojima će doprijnijeti obnovljivim izvorima energije (sunce, biomasa) i/ili digitalizaciji, pri čemu se proizvedena energija i digitalizacija koriste u svrhu proizvodnje proizvoda iz Priloga I. Ugovora.

Prihvatljivi troškovi:

 • sve aktivnosti/troškovi vezani uz proizvodnju proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koji su unutar sektora predviđeni poslovnim planom,
  • sva mehanizacija, strojevi i oprema moraju biti novi i neupotrebljavani.

Financiranje:

 • Visina potpore po korisniku:
  • 50.000 eura fiksno
 • Intenzitet potpore: 100%

Rok za podnošenje prijava: od 03. prosinca 2021. godine od 12:00 sati do 31. siječnja 2022. godine do 12:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

 

Natječajna dokumentacija: