Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, Najave natječaja: PLAN OBJAVE NATJEČAJA PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2021.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je izmjenu Plana objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja do kraja drugog kvartala 2022. godine.

Za mlade poljoprivrednike i mala poljoprivredna gospodarstva osigurano je 260 mil kuna za zadržavanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te 140 mil kuna za korištenje obnovljivog izvora energije.

Dodatna sredstva od 200 mil kuna usmjerena su za ulaganja u tovilišta za svinje.

Za izgradnju modernih skladišnih kapaciteta za žitarice i uljarice kao odgovor na poremećaje cijena u sektoru ratarstva, raspoloživa sredstva iznose 150 mil kuna.

Osim ulaganja u poljoprivredu, ulagati će se i u šumarski sektor, na povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme za što je osigurano 147 milijuna kuna.

Za ulaganja u digitalne tehnologije u planu je do kraja 2021. godine (su)financirati će se projekti u vrijednosti od 651 mil kuna.

 

TIP OPERACIJE

MJESEC 2021.

1.1.2 Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike listopad
4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (sjemenska i rasadničarska proizvodnja)
6.1.1 Potpora mladim poljoprivrednicima
6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovilišta za svinje) studeni
4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije
4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice)
4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ulaganja u opremu za sektor mljekarstva – roboti, izmuzišta) prosinac
5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

TIP OPERACIJE

 KVARTAL 2022.

4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

·         mlijeko

·         meso

·         voće i povrće

·         ostali sektori

I. KVARTAL
4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije
4.3.1 Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja
8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima
10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi
17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (oprema za navodnjavanje) II. KVARTAL
4.4.1 Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša
6.4.1 Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija