Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, Najave natječaja: PLAN OBJAVE NATJEČAJA PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2021.

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, izradilo je plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2027.g. za 2021. godinu: Indikativni plan objave natječaja 2021.

 

TIP OPERACIJE RAZDOBLJE 2021
Tip 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ulaganja u podizanje nasada vinograda) I. KVARTAL
Tip 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (sjemenska i rasadničarska proizvodnja)
Tip 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
Tip 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima
Tip 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (tržnice i ostala društvena infrastruktura)
Tip 9.1.1. Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija
Tip 10.2. Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi
Tip 17.1.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
Tip 3.2.1. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja II. KVARTAL
Tip 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (staklenici)
Tip 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovilišta za svinje)
Tip 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
Tip 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima: mlijeko, meso, voće i povrće, žitarice i uljarice
Tip 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
Tip 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
Tip 16.1.2. Operativne skupine
Tip 16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta
Tip 4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša III.KVARTAL
Tip 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ulaganja u sektor mljekarstva, oprema- roboti, izmuzišta)
Tip 5.2.1. Obnova poljoprivrednih zemljišta i proizvodnog potencijala
Tip 8.5.1. Zamjena degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
Tip 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima
Tip 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva
Tip 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (plastenici) IV.KVARTAL
Tip 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (trajni nasadi)
Tip 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području
Tip 6.4.1. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima