Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Business Development and Innovation Croatia – II. Poziv

POZIV ZATVOREN!

Objavljen je drugi poziv „Business Development and Innovation Croatia“  dana 15. studenog 2021. godine koji je dio financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2014.-2021., a provodi ga norveška državna agencija Innovation Norway.

Prihvatljivi prijavitelji:

Individualna projektna shema:

 • mikro, mala, srednja i velika poduzeća.

Mala grant shema:

 • mikro, mala i srednja poduzeća.

Prihvatljivi partneri:

 • Partnerstvo nije obavezno, ali pridonosi ostvarenju dodatnih bodova.
 • Entiteti javnog i privatnog sektora, komercijalni ili nekomercijalni, registrirani kao pravne osobe u zemlji donora (Norveška) ili Hrvatskoj.

Prihvatljive aktivnosti:

Inovativna zelena industrija:

 • Razvoj, implementaciju i ulaganje u inovativne ekološki prihvatljive tehnologije,
 • Razvoj zelenih proizvoda i usluga,
 • Razvoj i implementacija „zelenijih proizvodnih procesa“.

Plavi rast:

 • Razvoj i ulaganje u pomorske suprastrukture,
 • Razvoj i ulaganje u obalni i pomorski turizam,
 • Razvoj i ulaganje u plavu biotehnologiju,
 • Razvoj i ulaganje u iskop morskog dna,
 • Razvoj proizvoda i rješenja vezanih uz pomorski transport,
 • Razvoj rješenja vezanih uz plavu energiju,
 • Razvoj inovativnih proizvoda i rješenja u ribarstvu i akvakulturi,
 • Razvoj inovativnih rješenja vezanih uz morski otpad,
 • Razvoj inovativnih tehnologija za vodoopskrbu, uključujući desalinizaciju.

Financiranje:

 • Najniži iznos:
  • Individualna projektna shema: 200.000 EUR
  • Mala grant shema: 50.000 EUR
 • Najviši iznos:
  • Individualna projektna shema: 1.500.000 EUR
  • Mala grant shema: 200.000 EUR

Intenzitet potpore: od 25% do 70% privatljivih troškova projekta

 • Regionalne potpore:
  • Jadranska Hrvatska: 35%
  • Kontinentalna Hrvatska: 25%
  • mogućnost uvećanja za 10% ili 20%
 • Potpore za MSP:
  • Usluge savjetovanja: do 50%
  • Sudjelovanje na sajmovima: do 50%
 • Potpore za projekte istraživanja i razvoja.
  • Eksperimentalni razvoj (TRL 5- TRL8): do 25%
 • Potpore za inovacije (MSP): do 50%
 • Potpore za zaštitu okoliša:
  • Nadilaženje normi Unije u području zaštite okoliša ili povećanje razine zaštite, u slučaju nedostatka normi: do 40%
  • Rana prilagodba budućim normama Unije: od 5-20% uz mogućnost povećanja,
  • Mjere energetske učinkovitosti: do 30% uz mogućnost povećanja.

Rok za podnošenje prijava: do 27. siječnja 2022. godine do 14:00 sati

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

 

Natječajna dokumentacija:

 1. Očekivani ishodi provedbe projekta
 2. Proračun aktivnosti
 3. Detaljan proračun ativnosti - uskoro predložak
 4. Plan isplate
 5. Predložak plana nabave
 6. Pismo namjere
 7. Predložak poslovnog plana
 8. Nacrt sporazuma o partnerstvu
 9. Životopisi projektnog tima
 10. Izjava poduzetnika da nije u teškoćama
 11. Izjava o porezom dugovanju i nekažnjavanju- poduzetnik i partner-ako je primjenjivo
 12. Predložak komunikacijskog plana
 13. Potvrde o registraciji i statusna dokumentacija:
  • za podnositelja Zahtjeva: Izvadak iz sudskog registra
  • za partnere: potvrda o registraciji izdaa od strane nadležnog tijela u Norveškoj ili Hrvatskoj,
  • Posljednje odobreni statut ili slično kojim se dokazuje da je glavna djelatnost partnera usko povezana s aktivnostima kojima se predlaže njegov doprinos
 14. GFI podnositelja Zahtjeva za 2020., 2019. i 2018. godinu,
 15. Godišnje izvješće prijavitelja za 2020. godinu.