Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, EU natječaji: Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala (5.2.1.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 17. lipnja 2022. godine petnaesti Natječaj za provedbu podmjere 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirani u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu,
 • Pčelari moraju biti registrirani Evidenciji pčelara i pčelinjaka.

Prihvatljivost projekta:

 • za projekte obnove poljoprivrednog potencijala uslijed prirodnih nepogoda koje su nastale nakon 1.1.2022. godine,
 • U slučaju prirodnih nepogoda nastalih nakon 1.1.2022. godine, troškovi mogu nastati od trenutka nastanka prirodne nepogode i prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Projekti obnove poljoprivrednog potencijala uslijed prirodnih nepogoda koje su nastale nakon 1.1.2022. godine:
  • za štete od prirodne nepogode na poljoprivrednom potencijalu korisnik mora imati potpisan i ovjeren EN-P ili PN obrazac u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu
  • štete od prirodne nepogode na višegodišnjem nasadu i/ili višegodišnjem bilju aktivnosti koje se odnose na obnovu višegodišnjeg nasada i/ili višegodišnjeg bilja korisnik ne smije započeti prije izlaska Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede na teren i popunjavanja obrasca iz Priloga 11 i Priloga 14 od strane Ministarstva poljoprivrede,
  • korisnik mora prijaviti štetu Povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda, po dobivanju ovjerenog EN-P obrasca korisnici se javljaju u nadležnu podružnicu Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede koja izlazi na teren,
  • ovisno o potrebnim aktivnostima pri obnovi uništenog poljoprivrednog potencijala višegodišnjeg nasada korisnik je obvezan zatražiti od Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede popunjavanje obrasca iz Priloga 11 i Priloga 14 ovoga Natječaja. Obrasci moraju biti ovjereni i potpisani od strane
   Ministarstva poljoprivrede. Korisnik popunjava obrazac iz Priloga 10 na temelju podataka iz obrasca iz Priloga 14 ovoga Natječaja.
 • Šteta od prirodne nepogode na građevinama, poljoprivrednoj mehanizaciji, opremi i/ili zemljištu:
  • ovisno o kategoriji nastale štete (obrasci EN1, EN-2 i/ili EN-3),
  • korisnik mora prijaviti štetu Povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda,
  • korisnik popunjava obrazac iz Priloga 10 ovoga Natječaja na temelju podataka iz obrazaca EN-1, EN-2 i/ili EN-3.
 • Projekte obnove poljoprivrednog potencijala uslijed katastrofalnog događaja (zlatna žutica):
  • korisnik prije podnošenja zahtjeva za potporu nije započeo s aktivnostima za koje traži sufinanciranje,
  • korisnik mora imati Rješenje o zaraženosti vinove loze žuticom izdano od nadležnog ureda Fitosanitarne inspekcije,
  • ovisno o potrebnim aktivnostima pri obnovi uništenog poljoprivrednog potencijala višegodišnjeg nasada korisnik je obvezan zatražiti od djelatnika Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede popunjavanje obrasca iz Priloga 11 ovoga Natječaja. Obrazac mora biti ovjeren i potpisan od strane Ministarstva poljoprivrede.

 Prihvatljivi troškovi:

 • sanacija poljoprivrednog zemljišta,
 • građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospo­darskih objekata i pripadajuće infrastrukture,
 • popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poloprivrednu proizvodnju,
 • nabava domaćih životinja,
 • kupnja i sadnja višegodišnjih nasada i višegodišnjeg bilja,
 • kupnja poljoprivrednog zemljišta (ne više od 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova),
 • označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 EUR,
 • analiza tla,
 • opći troškovi - prihvatljivi nakon 01.01.2022.

Financiranje:

 • Ukupan iznos raspoloživh sredstava javne potpore: 20.000.000,00 kn
 • Intenzitet potpore: 100%  od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

 

Rok za podnošenje prijava: od 24. lipja 2022. godine od 12:00 sati do 02. rujna 2022. godine do 12:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

 

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija: