Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala (5.2.1.)

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 22. prosinca 2022. godine sedamnaesti Natječaj za provedbu podmjere 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirani u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu,
 • Pčelari moraju biti registrirani Evidenciji pčelara i pčelinjaka.

Prihvatljivost projekta:

 • obnova poljoprivrednog potencijala na područjima svih JLS u kojima je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa 22.3.2020. godine i na području svih JLS u kojima je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa od 28.12.2020. godine,
 • uništeni poljoprivredni potencijal (poljoprivredno zemljište, višegodišnji nasadi/bilje, plastenici, staklenici, oprema, poljoprivredna mehanizacija i priključci, poljoprivredne gospodarske zgrade, domaće životinje) koji je zahvaćen prirodnom nepogodom mora biti registriran u APIS sustavu Ministarstva financija i potvrđen (verificiran) u Zapisniku o verifikaciji štete kojeg izdaje Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu:
  • prije podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik je obvezan zatražiti od Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede utvrđivanje štete (verifikaciju):
   • prije podnošenja zahtjeva za verifikaciju štete od strane Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, korisnik je obvezan prijaviti nastalu štetu nadležnom povjerenstvu za procjenu štete pri JLS,
   • službenici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede terenskim obilaskom verificiraju utvrđenu štetu na poljoprivrednom gospodarstvu o čemu izdaju Zapisnik o verifikaciji štete.

 Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi nastali nakon 22.03.2020. godine za projekte u svim JLS u kojima je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa u Zagrebu te od 28.12.2020. godine u svim JLS u kojima je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa na području Sisačko-moslavačke županije, osim općih troškova koji su prihvatljivi najranije od 1. siječnja 2014. godine.
 • kupnje zemljišta je prihvatljiv isključivo ako je nastao nakon prirodne nepogode i to u slučaju ako korisnik nema u vlasništvu poljoprivredno zemljište na kojem je moguća obnova poljoprivrednog proizvodnog potencijala na području JLS na kojem je nastala/proglašena prirodna nepogoda.
 • Materijalni troškovi:
  • investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta,
  • građenje/rekonstrukcija/izvanredno održavanje opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju,
  • nabava novih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju,
  • nabava domaćih životinja,
  • kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg nasada/bilja,
  • označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti,
  • kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta,
  • analiza tla,
  • Korisnik koji je ugovorio policu osiguranja koja se odnosi na prihvatljive materijalne troškove u obvezi je prilikom podnošenja zahtjeva za potporu Agenciji za plaćanja dostaviti ugovorenu policu osiguranja.
 • Opći troškovi (nastali najranije od 01.01.2014. godine, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta):
  • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata:
   • troškovi usluge konzultanata prihvatljivi u iznosu do 2 % ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti,
  • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.:
   • troškovi studije izvedivosti prihvatljivi u iznosu do 1 % ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 2.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti,
  • troškovi projektno-tehničke dokumentacije (uključujući trošak izrade projekta uklanjanja građevine, projekta za uklanjanja zgrade i/ili elaborata postojećeg stanja građevinske konstrukcije, izvedbenog projekta i/ili projekta izvanrednog održavanja), geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora
   • prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova prethodno navedenih u točkama ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova.

Financiranje:

 • Ukupan iznos raspoloživh sredstava javne potpore: 2.654.456,17 EUR/20.000.000 HRK
 • Intenzitet potpore: 100%  od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

 

Rok za podnošenje prijava: od 23. siječnja 2023. godine od 12:00 sati do 17. ožujka 2023. godine do 12:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

One thought on “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala (5.2.1.)”

Comments are closed.