Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala (5.2.1.)

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 16. travnja 2021. godine jedanaesti Natječaj za provedbu podmjere 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirani u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.
 • Pčelari moraju biti registrirani Evidenciji pčelara i pčelinjaka.

Prihvatljive aktivnosti:

 • obnova poljoprivrednog potencijala koje je zahvaćeno elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem:
  • Nadležno javno tijelo mora proglasiti prirodnu nepogodu u skladu s posebnim propisima koji uređuju ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda,
  • Prihvatljiva je obnova poljoprivrednog potencijala na područjima svih JLS u kojima je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa 22.3.2020. godine i na području svih JLS u kojima je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa od 28.12.2020. godine, osim administrativnog centra grada Zagreba.
 • Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika mora iznositi najmanje 30 %,
 • Uništeni poljoprivredni potencijal (poljoprivredno zemljište, višegodišnji nasadi/bilje, plastenici, staklenici, oprema, poljoprivredna mehanizacija i priključci, poljoprivredne gospodarske zgrade, domaće životinje) koji je zahvaćen prirodnom nepogodom mora biti potvrđen (verificiran) u Zapisniku o verifikaciji štete kojeg izdaje Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

 Prihvatljivi troškovi:

 • sanacija poljoprivrednog zemljišta zbog likvefakcije,
 • građenje poljoprivrednih gospo­darskih objekata i pripadajuće infrastrukture,
 • popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme,
 • nabava domaćih životinja,
 • nabava i sadnja višegodišnjih nasada i višegodišnjeg bilja,
 • kupnja poljoprivrednog zemljišta,
 • označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti
 • opći troškovi.

Financiranje:

 • Ukupan iznos raspoloživh sredstava javne potpore: 120.000.000,00 kn
 • Intenzitet potpore: do 100%  od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Rok za podnošenje prijava: od 30. travnja 2021. godine od 12:00 sati do 09. srpnja 2021. godine do 12:00 sati.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

 

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija: