Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Operacija 4.2.2. ”Korištenje obnovljivih izvora energije”

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 14. lipnja 2018. godine Natječaj za provebu mjere 4 ''Ulaganje u fizičku imovinu'', podmjere 4.2.. ''Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda'', operacije 4.2.2. ''Korištenje obnovljivih izvora energije''

Prihvatljivi prijavitelji:

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, prije objave Natječaja, uključujući početnike,
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu (najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu moraju biti registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru)
 • pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
 • fizičke osobe moraju biti upisane u Registar poreznih obveznika najmanje 12 mjeseci prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje

Prihvatljivi troškovi:

 • Opći troškovi:
  • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanta,
  • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl..
 • Nematerijalni troškovi:
  • kupnja ili razvoj računalnih programa,
  • kupnja prava na patente i licence,
  • zaštita autorskih prava,
  • registracija i održavanje žigova,
  • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem,
 • Materijalni troškovi:
  • građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za:
   • proizvodnje energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnik, s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
   • prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom,
   • obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom  za vlastite potrebe,
  • nabava strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe,

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 15.000 EUR
 • Najviši iznos potpore: 400.000 EUR, za početnike 200.000 EUR
 • Intenzitet potpore: 50% od ukupno prihvatljivih troškova projekta

Rok za podnošenje prijava: od 30. srpnja 2018. godine do 30. studenog 2018. godine

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: