Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Vinska omotnica – Restrukturiranje i konverzija vinograda

Natječaj zatvoren.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavilo je dana 10. svibnja 2019. godine Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda u 2019. godini.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Vinogradari (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar. Fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit.

Prihvatljive aktivnosti:

  • Ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i/ili premještanje vinograda;
  • Ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom.

Financiranje:

  • Najviši iznos potpore: 750.000,00 EUR
  • Intenzitet potpore:        
    • 75% prihvatljivih troškova za doprinose u naravi
    • 75% prihvatljivih troškova za aktivnosti dokumentirane računima ili drugim dokumentima jednake dokazne snage.

Rok za podnošenje prijava: od 10. svibnja do 28. lipnja 2019. godine

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

 

Natječajna dokumentacija: