Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.

NATJEČAJ ZATVOREN!

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je dana 21. svibnja 2019. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Skupina 1: Postojeća društvena poduzeća/društveni poduzetnici koja ispunjavaju uvjete iz definicije poduzeća iz Uredbe br. 651/2014 te ispunjavaju 3 kriterija utvrđena Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2015. do 2020. (kriteriji 2, 4 i 6 Strategije).
 • Skupina 2: Postojeći pravni subjekti koji svoje poslovanje žele transferirati na društveno poduzetništvo ili novoosnovani pravni subjekti koji žele započeti poslovanje prema društveno poduzetničkim načelima, odnosno provedbom projekta planiraju obavljati gospodarsku djelatnost i postati društveni poduzetnici prema kriteriju br. 2 utvrđenim Strategijom.

Prihvatljivi partneri:

 • Skupina 1: Partnerstvo nije dozvoljeno.
 • Skupina 2: Uz Prijavitelja, projektno partnerstvo mogu činiti još najviše tri (3) Partnera.

Prihvatljivi partneri za Skupinu 2 su:

 • pravne osobe privatnog prava – trgovačko društvo, udruga, zadruga, privatna ustanova, udruženja obrtnika, obrti, vjerske zajednice, pravna osoba Katoličke Crkve;
 • pravna osoba javnog prava – jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove koje pružaju socijalne usluge, a koje su upisane u Upisnik socijalne skrbi koji vodi Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, komore;
 • poduzetničke potporne institucije, koje su uvrštene u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture (razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni inkubatori, poduzetnički akceleratori, poslovni parkovi, znanstveno-tehnološki parkovi, centri kompetencije).

Prihvatljive aktivnosti:

Skupina 1:

 • Upravljanje projektom i administracija;
 • Jačanje kapaciteta zaposlenika postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika kroz programe osposobljavanja i usavršavanja;
 • Nova zapošljavanja u postojećim društvenim poduzećima/društvenim poduzetnicima;
 • Sudjelovanje na sajmovima/izložbama;
 • Razvoj i unapređenje poslovanja društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika, uključujući razvoj proizvoda i usluga;
 • Promidžba i vidljivost.

Skupina 2:

 • Upravljanje projektom i administracija;
 • Priprema društveno-poduzetničkih aktivnosti - izrada poslovnih planova i/ili pravnih akata u cilju transformacije Korisnika u društveno poduzeće/društvenog poduzetnika
 • Jačanje kapaciteta novih i postojećih pravnih subjekata i zaposlenika, te nezaposlenih članova Prijavitelja za provedbu društveno-poduzetničkih aktivnosti (prijenos dobre prakse putem seminara, radionica, studijskih putovanja u zemlji i inozemstvu (ali unutar Europske unije), izobrazba zaposlenika/nezaposlenih članova o poslovanju i razvoju društvenog poduzetništva te o proizvodima i uslugama na kojima se temelji poslovanje i razvoj,).
 • Provedba društveno-poduzetničkih aktivnosti (obavljanje svih vrsta gospodarskih djelatnosti temeljeno na društveno poduzetničkim načelima koje obuhvaćaju i aktivnosti, mjere i programe namijenjene sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihovog života u zajednici, te ulaganje u nabavu opreme, sirovina i repromaterijala i/ili ulaganje u poslovni prostor u svrhu provođenja projektnih aktivnosti; marketinške aktivnosti vezane za proizvode i usluge proizvedene u sklopu projekta).
 • Aktivnosti širenja koncepta društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj (marketinške aktivnosti vezane za proizvode i usluge proizvedene u sklopu projekta, organizacija i sudjelovanje na konferencijama o temama koje su relevantne za društveno poduzetništvo, organizacija i sudjelovanje na sajmovima/izložbama, umrežavanje dionika, zagovaračke aktivnosti o konceptu društvenog poduzetništva, sastanci s dionicima koji bi transformirali svoje poslovanje na koncept društvenog poduzetništvu, prijenos znanja između društvenih poduzetnika, informiranje o postojećim potpornim institucijama za poduzetnike).
 • Promidžba i vidljivost.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore:
  • Skupina 1: 500.000,00 HRK
  • Skupina 2: 400.000,00 HRK
 • Najviši iznos potpore:
  • Skupina 1: 2.000.000,00 HRK
  • Skupina 2: 1.200.000,00 HRK
 • Intenzitet potpore:
  • I. skupina do 50% ukupnih prihvatljivih troškova,
  • II. skupina do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

Rok za podnošenje prijava: trajno otvoren poziv, do iscrpljenja financijske omotnice, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

 

Natječajna dokumentacija:

Jačanje poslovanja DP-a_ND