Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 25. srpnja 2016. Poziv Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1.

Prihvatljivi prijavitelji:

Centri za socijalnu skrb osnovani temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, čl. 126 ( NN 157/13,152/14,99/15, 52/16 ) i članka 54 Zakona o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08) i to u sljedećim županijama:

 • Primorsko - goranska županija;
 • Bjelovarsko - bilogorska županija;
 • Osječko - baranjska županija;
 • Vukovarsko - srijemska županija;
 • Dubrovačko - neretvanska županija;
 • Karlovačka županija;
 • Istarska županija;
 • Splitsko - dalmatinska županija;
 • Krapinsko - zagorska županija;
 • Brodsko - posavska županija;
 • Požeško - slavonska županija;
 • Grad Zagreb;
 • Zagrebačka županija.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Građevinski radovi dogradnje, obnove i prilagodbe prostora centara za socijalnu skrb koji će se koristiti sa svrhom provedbe procesa deinstitucionalizacije (npr. prostori za edukacije, radionice, savjetovališta itd.),
 • Izgradnja novih prostora za pružanje izvaninstitucionalnih usluga uključujući pripremne radove za izgradnju te povezane aktivnosti (npr. dovođenje komunalnih priključaka, rušenje postojećeg objekta, čišćenje zemljišta, iskolčenje i sl.),
 • Kupovina zemljišta i kupovina nekretnina za pružanje izvaninstitucionalnih usluga,
 • Usluge procjene neovisnog kvalificiranog i ovlaštenog službenog tijela (u slučaju kupnje nekretnine ili zemljišta),
 • Nabava vozila neophodnih za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga (neophodnih ako korisnici usluga nisu u mogućnosti neovisno ili uz pomoć drugih osoba koristiti javni prijevoz ili za potrebe mobilnih timova),
 • Nabava opreme (kao što je informatička oprema i namještaj, tehnička oprema za premošćivanje visinskih arhitektonskih razlika…),
 • Priprema projektne i tehničke dokumentacije (npr. građevinski / arhitektonski projekti, revizija građevinskih projekata i ostale dokumentacije potrebne za građevinske radove, projektne prijave),
 • Stručni nadzor radova,
 • Priprema i provedba javne nabave,
 • Upravljanje projektom,
 • Financijska revizija projekta,
 • Promotivne aktivnosti s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i EU financiranja.

Financiranje:

 • Minimalni iznos potpore: 150.000 kn
 • Maksimalni iznos potpore: 15.120.000 kn
 • Intenzitet potpore: do 100%

Rok za podnošenje prijava: od 1. rujna 2016. do 31. prosinca 2019. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Natječajna dokumentacija