Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je 20. veljače 2018. godine Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Jedinice lokalne samouprave, osnivači dječjih vrtića utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića (čl.14 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, NN 94/13).

Prihvatljivi partneri: 

 • Pravni subjekti čiji je osnivač Prijavitelj i u njegovom većinskom vlasništvu kao i druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi cilju Programa.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izrada projektne dokumentacije,
 • Izgradnja/nastavak izgradnje ili nadogradnja objekta,
 • Sanacija, rekonstrukcija, adaptacija objekata ili dijela objekata,
 • Opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša, uređenje vanjskih terena,
 • Energetska obnova objekata,
 • Aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata.

Financiranje:

 • Minimalni iznos potpore: 100.000 kn
 • Maksimalni iznos potpore: 2.000.000 kn
 • Intenzitet potpore: do 90%

 

Rok za podnošenje prijava: 08. ožujka 2018. godine

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

Natječajna dokumentacija