Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Sufinanciranje izrade prostornih planova

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je dana 16.02.2018. godine Javni  poziv za  sufinanciranje izrade prostornih  planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini.

 

Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave

 

Prihvatljive aktivnosti:

Izrada sljedećih prostornih planova ili njihova izmjena i dopuna:

  • Prostorni plan županije/Grada Zagreba
  • Prostorni plan uređenja grada/općine
  • Generalni urbanistički plan
  • Urbanistički plan uređenja
  • Detaljni plan uređenja

 

Financiranje:

do 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana iz Ugovora o izradi plana sklopljenog između jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i izrađivača plana.

 

Rok za podnošenje prijava: 30. rujna 2018. godine ili do iskorištenja sredstava

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području pripreme projekata i projektnih prijedloga za prijave na EU fondove i javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

 

Natječajna dokumentacija: