Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Nacionalni natječaji: Program razvoja cikloturizma na kontinentu

Ministarstvo turizma objavilo je dana 26. veljače 2018. godine Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u  2018. godini.

 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije:

 • Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska,  Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka županija

 

Prihvatljive aktivnosti: 

Prema prethodno izrađenom Operativnom planu razvoja cikloturizma županije (2017.-2020.) mogući predmeti financiranja su:

 • Izrada prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta;
 • izrada/postavljanje signalizacije/info ploča duž cikloturističkih ruta, uključujući oznaku EuroVelo rute;
 • uređenje/opremanje cikloturističkih ruta i servisnih stanica za popravak bicikala duž cikloturističkih ruta;
 • izrada karata, zakup zajedničke web domene na razini županije, izrada ili dorada web stranice na razini županije, izrada ili dorada županijske mobilne aplikacije;
 • izrada standarda za „bed&bike“ smještajne objekte;
 • postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na graničnim prijelazima, na dr. međunarodnim pravcima biciklističkih ruta, u gradovima na glavnim biciklističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija na udaljenijim točkama u ruralnom prostoru i sl.;
 • organizacija i provođenje edukacije za „bike vodiča“.

 

Financiranje: 

 • Najniži iznos potpore: 100.000 kn
 • Najviši iznos potpore: 500.000 kn
 • Intenzitet potpore: 90%

 

Rok za podnošenje prijava: 16. ožujka 2018. godine

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području pripreme projekata i projektnih prijedloga za prijave na EU fondove i javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

 

Natječajna dokumentacija: