Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Program razvoja cikloturizma na kontinentu

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo turizma objavilo je dana 05. travnja 2017 godine Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u  2017. godini.

Prihvatljivi prijavitelji: 

  • Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije:
    • Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska,  Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka županija

Prihvatljive aktivnosti: 

  • Izrada Operativnog plana razvoja cikloturizma županije,
  • Trasiranje cikloturističkih ruta,
  • Uređenje i označavanje cikloturističkih ruta,
  • Izrada karata, zakup zajedničke web domene na razini županije, izrada web stranice na razini županije, izrada mobilne aplikacije.

Financiranje: 

  • Najniži iznos potpore: 40.000 kn
  • Najviši iznos potpore: 500.000 kn
  • Intenzitet potpore: 90%

Rok za podnošenje prijava: 26.04.2017.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području pripreme projekata i projektnih prijedloga za prijave na EU fondove i javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Natječajna dokumentacija: