Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Potpore organizatorima manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 02. studenog 2017. godine Javni poziv za dodjelu potpore organizatorima manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u 2017. godini.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

Korisnici potpore su organizatori manifestacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to:

a) za znanstveno-stručne skupove: obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove, stručna udruženja, udruge, zadruge, savezi udruga, zadružni savezi te trgovačka društva registrirana za organizaciju znanstveno–stručnih skupova;

b) za gospodarske manifestacije: gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske i lokalne razvojne agencije, udruge, zadruge, savezi udruga, zadružni savezi te trgovačka društva registrirana za organizaciju sajmova i izložbi;

c) za lokalno-tradicijske manifestacije: općine, gradovi, udruge, zadruge te savezi udruga i zadružni savezi, (koje imaju sjedište u gradu/općini na čijem se području održava manifestacija i koje su registrirane najmanje dvije godine prije podnošenja prijave na ovaj Javni poziv).

 

Prihvatljive aktivnosti:

  • Organizacija znanstveno-stručnih skupova
  • Organizacija gospodarske manifestacije
  • Organizacija lokalno-tradicijske manifestacije

 

Financiranje:

Najviši iznos potpore:

  • Za znanstveno-stručne skupove: 40.000 HRK
  • Za gospodarske manifestacije: 100.000 HRK
  • Za lokalno-tradicijske manifestacije: 10.000 HRK.

 

Rok za podnošenje prijava: 15. siječanj 2018. godine

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

 

Natječajna dokumentacija: