Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Priprema IRI infrastrukturnih projekata

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 27. listopada 2017. godine Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

Znanstvene organizacije (javne i privatne organizacije)

 

Prihvatljive aktivnosti:

  1. Izrada projektne/tehničke dokumentacije za sljedeće vrste infrastrukturnih projekata:

- izgradnju IRI infrastrukture – izgradnja nove, preuređenje i dogradnje postojeće IRI infrastrukture, uključujući e-infrastrukturu ili razvoj i poboljšanje (održavanje građevineili rekonstrukcija) postojećih objekata IRI infrastrukture u svrhu povećanja njihovog područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja;

- opremanje objekata istraživačke infrastrukture;

-  izradu klasifikacijske dokumentacije za gradnju i opremanje istraživačkog broda (izrada dokumentacije i nadzor nad izradom);

  1. Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi;
  2. Angažiranje voditelja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15);
  3. Upravljanje projektom- administrator projekta;
  4. Informiranje i vidljivost;
  5. Revizija projekta;
  6. Provedba horizontalnih načela;
  7. Usluge vanjskih stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave.

 

Rok za podnošenje prijava: 26. studeni 2017. godine

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

 

Natječajna dokumentacija: