Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Unaprjeđenje lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je dana 31. listopada 2017. godine Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa.

Prihvatljivi prijavitelji:

Luke otvorene za javni promet od županijskog i lokalnog značaja, tj. ukupno 28 projekata koji su definirani sukladno prethodnoj analizi i Investicijskom planu razvoja luka otvorenih za javni promet.

Prihvatljivi partneri:

Prijavitelj može djelovati u partnerskom odnosu s jednim ili više partnera:

 • Jedinice regionalne samouprave koje su osnivači Lučkih uprava.
 • Gradovi ili općine na čijem se području nalaze lučke uprave.
 • Regionalne razvojne agencije županije na čijem se području nalaze lučke uprave.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Premještanje postojećih morskih luka, nadogradnja (osuvremenjivanje) postojeće i gradnja nove lučke infrastrukture za pružanje lučkih usluga povezanih sa obalnim linijskim pomorskim prijevozom
 • Nabava i ugradnja potrebne opreme vezane uz prihvatljive aktivnosti
 • Aktivnosti vezane uz poboljšanje funkcija morskih luka za koje su izravno odgovorne lučke uprave
 • Stručni nadzor građenja
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija
 • Neovisna revizija projekta.

 

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 1.175.000 HRK
 • Najviši iznos potpore: 58.800.000 HRK
 • Intenzitet potpore: do 100%

 

Rok za podnošenje prijava: 31. prosinca 2018. godine

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

Natječajna dokumentacija: