Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, Nacionalni natječaji: Poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnost prerade drva i proizvodnje namještaja na području RH 2023.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 22.05.2023. godine Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.

 

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • mikro, mali, srednji i veliki (trgovačka društva i obrti) poduzetnici,
 • prema NKD 2007. registrirani te upisana glavna djelatnost za obavljanje djelatnosti u područjima Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i/ili Proizvodnje namještaja (C31), i to najmanje dvije godine na dan objave javnog natječaja na temelju ovoga Programa,
 • preko 51 % ukupnog godišnjeg prihoda / primitka u zadnje dvije fiskalne godine ostvareni proizvodnjom vlastitih proizvoda, a ne trgovinom repromaterijala i pružanjem usluge obrade pločastih materijala i ostalih drvnih materijala,
 • pozitivan financijski rezultat u 2022. godini,
 • ima najmanje dvije zaposlene osobe u prosincu 2022. i travnju 2023. (vlasnik obrta prijavljen na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u svojstvu obrtnika smatra se zaposlenom osobom u obrtu),
 • ima podmirene obveze prema zaposlenicima, nema evidentiran dug po osnovi javnih davanja te vlasnici ni ovlaštene osobe za zastupanje nemaju izrečenu pravomoćnu osuđujuću presudu.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja,
 • ulaganje u proizvodno-poslovni objekt,
 • ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i
 • ulaganje u promotivne aktivnosti.

 

Prihvatljivi troškovi:

 • ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja:
  • strojevi ili postrojenja (pilansko postrojenje, sušionica, parionica, lakirnica) te s njima povezani troškovi dopreme, montaže, puštanja u probni rad i edukacija isključivo od istog dobavljača.
 • ulaganje u proizvodno-poslovni objekt:
  • izgradnja ili adaptacija ili rekonstrukcija jednog objekta (materijal i radovi izgradnje).
 • ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju:
  • softver ili
  • licenca ili
  • nadogradnja postojećeg softvera.
 • ulaganje u promotivne aktivnosti:
  • najam, uređenje sajamskog - izložbenog prostora i transport izložaka vanjskog pružatelja usluge,
  • promidžbeni materijali (letak, prospekt, katalog, plakat, brošura i ostalo),
  • usluga oglašavanja u novinama, časopisima, na televiziji i radiju te materijal za oglašavanje.

 

Financiranje:

 • Najniži iznos:
  • ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja: 5.000 eura
  • ulaganje u proizvodno-poslovni objekt: 10.000 eura
  • ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju: 3.000 eura
  • ulaganje u promotivne aktivnosti: 3.000 eura
 • Najviši iznos:
  • ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja: 100.000 eura
  • ulaganje u proizvodno-poslovni objekt: 100.000 eura
  • ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju: 30.000 eura
  • ulaganje u promotivne aktivnosti: 50.000 eura
 • Intenzitet potpore: 70% od prihvatljivog troška

 

Rok za podnošenje prijava: od 01.06.2023. godine u 10:00 sati do 20.06.2023. u 10.00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite s vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija: