Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Pomoć pogođenim djelatnostima iz turističkog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed COVID-19

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je dana 26. kolovoza 2021. godine Javni poziv za prijavu subjekata malog gospodarstva iz sektora turizma za dodjelu bespovratnih sredstava za 2021. godinu temeljem Programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz turističkog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-19.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • subjekti malog gospodarstva, trgovačka društva društva izvan javnog sektora i obrti iz turističkog sektra, koji imaju registriranu djelatnost NKD 79.1 - Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora) i koje su upisan u Središnji registar (Upisnik MINTS-a).

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade, pričuve poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost,
 • trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz korištenje toplinske mreže,
 • trošak odvoza komunalnog otpada,
 • trošak komunalne naknade,
 • trošak direktne spomeničke rente,
 • pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe (ZAMP),
 • trošak interneta, fiksne i mobilne telefonske linije,
 • trošak usluge knjigovodstvenog servisa,
 • trošak održavanja informacijskog sustava,
 • trošak povrata sredstava (avansa) putnicima koji su uplatili svoja putovanja.

Prihvatljivi su troškovi koji su nastali u periodu od 01. siječnja 2020. godine do dana predaje zahtjeva.

 

Financiranje:

Najviši iznos potpore: do 10.000,00 HRK po prosječnom broju zaposlenih na godišnjoj razini turističke agencije.

 

Rok za podnošenje prijava: od 26. kolovoza do 06. rujna 2021. godine do 24:00 sata.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite s Vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

Dokumentacija za sve prijavitelje:

 1. Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije (ako je primjenjivo),
 2. Izvod iz sudskog registra,
 3. Potvrda o razvrstavanju prema NKD,
 4. Potvrda porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja (ne starija od 30 dana od datuma podnošenja prijave),
 5. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti,
 6. Izjava podnositelja da ne koristi niti jednu drugu potporu ili mjeru nadoknade prihvatljivih troškova poslovanja za koje traži potporu temeljem ovog Programa,
 7. Ispunjena „Tablica s kalkulacijama“(excel),
 8. Izjava o povezanim društvima,
 9. Izjava o istinitosti i vjerodostojnosti dokumentacije.

Dokumentacija za trgovačka društva:

 1. BON 1,
 2. BON 2,
 3. Bruto bilanca.

Dokumentacija za obrte:

 1. BON 2,
 2. Knjiga primitaka i izdataka ili
 3. Pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti, obrazac P-PPI ili
 4. Knjiga prometa, obrazac PO-SD (obrtnici obveznici paušalnog poreza na dohodak).

 

 1. Program /.pdf
 2. Javni poziv /.pdf
 3. Upute za prijavitelje /.docx
 4. e_prijava
 5. Tablica s kalkulacijama /.xlsx
 6. Izjava o korištenju državnih potpora male vrijednosti /.docx
 7. Izjava o ne korištenju drugih potpora za nadoknadu prihvatljivih troškova poslovanja /.docx
 8. Izjava o povezanim društvima /.docx
 9. Izjava za istinitost i vjerodostojnost podataka i obvezu plaćanja nadoknađenih troškova /.docx