Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi (10.2.)

Natječaj zatvoren.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 28. veljače 2018. godine Natječaj za provedbu podmjere 10.2 „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

Javna tijela koja se bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora.

Korisnik koji se bavi očuvanjem biljnih genetskih izvora mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Biti sudionik Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora, imati godišnji plan rada u skladu s aktivnostima iz Nacionalnog programa s detaljnim opisom aktivnosti koje će se provoditi u tekućoj godini i popisom troškova, odobren od strane Povjerenstva za biljne genetske izvore u skladu s člankom 11. Pravilnika
 • Voditi dokumentaciju o čuvanim primkama i provedenim aktivnostima u skladu sa smjernicama definiranim u Nacionalnom programu očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora
 • Imati pristup i mogućnost unosa u bazu podataka biljnih genetskih izvora RH

 

Korisnik koji se bavi očuvanjem životinjskih genetskih izvora mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • posjedovati dokaz o obavljanju aktivnosti očuvanja životinjskog genetskog materijala izdanog od strane nadležnog ministarstva
 • imati odobren godišnji plan rada usklađen s Nacionalnim programom očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj s detaljnim opisom aktivnosti koje će se provoditi u tekućoj godini
 • imati pristup i mogućnost unosa u bazu podataka svih domaćih životinja i poljoprivrednika na nacionalnoj razini.

 

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljive aktivnosti za očuvanje biljnih genetskih izvora:

 • prikupljanje biološkog i/ili genetskog materijala
 • obrada i pohrana biološkog i/ili genetskog materijala
 • obrada i  kategorizacija  (opisivanje  i  procjena  svojstava  biološkog  i/ili  genetskog materijala – analize na morfološkoj, agronomskoj, biokemijskoj ili genetskoj razini)
 • regeneracija biološkog i/ili genetskog materijala
 • vođenje evidencije u sklopu baze podataka, upravljanje dokumentima i informacijama
 • kupnja laboratorijske   opreme   za   uzorkovanje,   prijevoz,   pripremu   ili   pohranu
 • biološkog i/ili genetskog materijala i/ili
 • kupnja opreme  za  analizu  biološkog  i/ili  genetskog  materijala  na  morfološkoj, agronomskoj, biokemijskoj ili molekularnoj razini (DNK)

 

Prihvatljive aktivnosti za očuvanje biljnih genetskih izvora:

 • sakupljanje i/ili kupnja biološkog i genetskog materijala
 • pohrana biološkog i/ili genetskog materijala metodom koja odgovara uzorku
 • manipulacija i skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala
 • karakterizacija i tipiziranje životinjske populacije na temelju fenotipskih i genotipskih karakteristika, analiza načina uzgoja na temelju podataka o porijeklu (pedigre) uz uspostavu registara
 • obrada i analiza biološkog i/ili genetskog materijala
 • kupnja opreme  za  uzorkovanje,  prijevoz,  pripremu  ili  skladištenje  biološkog  i/ili genetskog materijala
 • kupnja laboratorijske  opreme  za  genetsku  tipizaciju  biološkog  i/ili  genetskog materijala na molekularnoj razini (DNK), te utvrđivanje i vrednovanje roditeljskog porijekla pojedinaca na molekularnoj razini (kontrola roditeljskog porijekla: očinstvo i majčinstvo)
 • usluge uzimanja  uzoraka  i  pakiranje  životinjskog  genetskog  materijala  (sjemena, jajnih stanica i zametaka) pojedinaca važnih za poboljšanje i održavanje populacije domaćih životinja, te naknade vlasniku za prijenos jedinke
 • uspostavljanje središnjeg  informacijskog  sustava  i  kupnju  računalnih  programa  za analizu i praćenje skladištenja biološkog i/ili genetskog materijala, analiza podataka iz  rodovnika  i  planiranje  upravljanja  uzgojem  te  upravljanje  dokumentacijom  i informacijama i/ili
 • vođenje evidencije  u  sklopu  baze  podataka,  upravljanje  dokumentima  i informacijama

 

Financiranje:

 • Iznos potpore: 30.000 EUR po pojedinoj aktivnosti
 • Intenzitet potpore: 100%

 

Rok za podnošenje prijava: do 6. travnja 2018. godine

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija: