Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi (10.2.)

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 23. veljače 2022. godine peti Natječaj za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

Javna tijela i pravne osobe koja se bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora.

Korisnik koji se bavi očuvanjem biljnih genetskih izvora mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • biti sudionik Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora,
 • imati godišnji plan aktivnosti u skladu s aktivnostima iz Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora s detaljnim opisom aktivnosti koje će se provoditi u tekućoj godini i popisom troškova, odobren od strane Povjerenstva za biljne i genetske izvore,
 • voditi dokumentaciju o čuvanim primkama i provedenim aktivnostima u skladu sa smjernicama definiranim u Nacionalnom programu očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora,
 • raspolagati ljudskim resursima osposobljenim za prikupljanje genetskog materijala,
 • imati pristup i mogućnost unosa u bazu podataka biljnih genetskih izvora Republike Hrvatske (http://cpgrd.hcphs.hr/),
 • mora imati usvojeno izvješće o provedenom godišnjem planu aktivnosti odobreno od nadležnog tijela inistarstva poljoprivrede zaduženog za usvajanje izvješća o provedbi godišnjeg plana aktivnosti za kalendarsku godinu za koju se traži potpora.

Korisnik koji se bavi očuvanjem životinjskih genetskih izvora mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • posjedovati dokaz o obavljanju aktivnosti očuvanja životinjskog genetskog materijala izdanog od strane nadležnog ministarstva,
 • imati odobren godišnji plan aktivnosti rada usklađen  s Nacionalnim programom očuvanja izvornih i  ugroženih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj s detaljnim opisom aktivnosti koje će se provoditi u tekućoj godini,
 • raspolagati ljudskim resursima osposobljenim za prikupljanje genetskog materijala,
 • imati pristup i mogućnost unosa u bazu podataka domaćih životinja i poljoprivrednika na nacionalnoj razini sukladno ovlastima i djelokrugu rada,
 • mora imati usvojeno izvješće o provedbi Godišnjeg plana rada na očuvanju i razvoju životinjskih genetskih resursa i Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske odobreno od nadležnog tijela Ministarstva poljoprivrede zaduženog za usvajanje izvješća o provedbi godišnjeg plana aktivnosti za kalendarsku godinu za koju se traži potpora.

 

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljive aktivnosti za očuvanje biljnih genetskih resursa:

 • prikupljanje biološkog i/ili genetskog materijala, uspostavljanje baze podataka, vođenje evidencije u sklopu baze podataka te upravljanje dokumentima i informacijama,
 • obrada i pohrana biološkog i/ili genetskog materijala skladištenje biološkog i / ili genetskog materijala po metodologiji koja odgovara uzorku,
 • obrada i  kategorizacija  biološkog i / ili genetskog materijala, ispitivanje održivosti
  biološkog i / ili genetskog materijala,
 • regeneracija biološkog i/ili genetskog materijala,
 • kupnja opreme  za  uzorkovanje,  prijevoz,  pripremu  ili  pohranu biološkog i/ili genetskog materijala, te regeneraciju,
 • kupnja laboratorijske opreme za genetičko i fenotipsko karakteriziranje biološkog i / ili genetskog materijala, te identifikaciju i validaciju roditeljskog podrijetla jedinki na molekularnoj razini (testiranje očinstva).

Prihvatljive aktivnosti životinjskih genetskih resursa:

 • sakupljanje i/ili kupnja biološkog i genetskog materijala, manipulacija, skladištenje i pohrana metodom koja odgovara uzorku biološkog i/ili genetskog materijala,
 • kupnja opreme za uzorkovanje, pripremu ili skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala, te laboratorijske opreme za genetsku tipizaciju biološkog i/ili genetskog materijala na molekularnoj razini (DNK),
 • usluge uzimanja uzoraka i pakiranje životinjskog genetskog materijala (sjemena, jajnih stanica i zametaka) jedinki važnih za poboljšanje i održavanje populacije domaćih životinja, te naknade vlasniku za prijenos jedinke,
 • karakterizacija i tipiziranje životinjske populacije na temelju fenotipskih i genotipskih podataka i analiza uzgoja na temelju podataka o porijeklu (pedigre) i podataka na molekularnoj razini uz uspostavu registara,
 • obrada i analiza biološkog i/ili genetskog materijala kao temelj uspostave novih uzgojnih strategija,
 • kupnja računalnih programa za analizu podataka iz rodovnika i podataka na molekularnoj razini (DNK), te upravljanje dokumentacijom i informacijama u sklopu baze podataka.

 

Financiranje:

 • Iznos potpore: do 50.000 EUR po pojedinoj aktivnosti
 • Intenzitet potpore: do 100%

 

Rok za podnošenje prijava: 

 • I. dio Zahtjeva za potporu: od 01. ožujka 2022. godine od 12:00 sati do 31. ožujka 2022. godine do 12:00 sati
 • II. dio Zahtjeva za potporu: do 15. prosinca 2022. godine do 12:00 sati

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

Natječajna dokumentacija - 10.2