Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Program provjere inovativnog koncepta (PoC9)

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske (MGPO) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) najavili su tijekom rujna objavu Javnog poziv za dostavu projektnih prijava za Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta - PoC9.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo,
 • poduzetnici (trgovačka društva) koja spadaju u jedno od tri kategorije: mikro, mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti:

 • provjera i zaštita intelektualnog vlasništva,
 • izrada funkcionalnog prototipa,
 • demonstracija tehničke izvedivosti,
 • dodatne aktivnosti (analiza tržišta ili izrada studije isplativosti, izrada koncepata i strategija za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju).

Prihvatljivost projekta:

 • Projekti na razini tehnološke spremnosti TRL 3-4.

Financiranje:

 • najniži iznos potpore: 100.000,00 HRK
 • najviši iznos potpore: 500.000,00 HRK

Intezitet potpore:

 • Mikro i mala poduzeća: do 70% ukupnih prihvatljivih troškova
 • Srednja poduzeća: do 60% ukupnih prihvatljivih troškova

Rok za podnošenje prijava: Poziv se planira objaviti u rujnu 2021. godine.

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!