Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2022. godini

POZIV ZATVOREN!

Ministarstvo kulture i medija objavilo je dana 10. lipnja 2022. godine Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2022. godini.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • gospodarski subjekti koji djeluju u sljedećim područjima:
  • Izvedbene umjetnosti,
  • Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost,
  • Vizualne umjetnosti,
  • Audiovizualne djelatnosti (sukladno Zakonu o audiovizualnim djelatnostima.
 • trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti),
 • obrt,
 • ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti),
 • umjetnička organizacija,
 • djelatnosti slobodnih zanimanja umjetnici koji obavljaju samostalnu djelatnost.

 Prihvatljivi troškovi i aktivnosti:

 • promidžba vlastitih aktivnosti i kulturno-umjetničkih sadržaja s ciljem povećanja prodaje i širenja publike,
 • zapošljavanje i troškovi osoblja (sufinanciranje do 50% ukupnog troška plaće, ne više od 5.000,00 kn mjesečno, honorarni suradnici),
 • prilagodba pristupa kulturno umjetničkim sadržajima u fizičkom i online okruženju – ulaganje u distribuciju, troškovi tehničke produkcije prilagodbe i distribucije i sl.,
 • nabava opreme i opremanje prostora za obavljanje djelatnosti/proizvodnih procesa (uključujući trošak najma do 30 % odobrenih sredstava).

Prihvatljive aktivnosti i troškovi moraju se realizirati najkasnije 6 mjeseci od potpisivanja Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva, a prihvatljivi su programski troškovi nastali od datuma raspisivanja Javnog poziva.

Financiranje:

 • Najniži iznos: 20.000 HRK
 • Najviši iznos: 200.000 HRK
 • Intenzitet potpore: 85% prihvatljivih troškova predloženoga projekta.

 

Rok za podnošenje prijava: do 10. srpnja 2022. godine.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

 

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

 • Upute za prijavitelje
 • elektronički popunjena ePrijavnica (putem sustava ePrijavnica, odnosno ePisarnice kroz portal eGrađani),
 • obaveznu opću dokumentaciju* koja se učitava elektroničkim putem u ePrijavnicu:
  • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni potpisati i ovjeriti i podnositelji koji dosad nisu koristili potpore male vrijednosti),
  • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva) − ako je odobrena obročna otplata duga rješenjem Porezne uprave o obročnoj otplati, potrebno je dostaviti i presliku rješenja,
  • obrti ovisno o obliku poslovanja trebaju predati kompletan obrazac DOH ili PO-SD za 2021. godinu,
  • subjekti koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja trebaju predati P-PPI obrazac za 2021. godinu,
  • novoosnovani subjekti dužni su priložiti poslovni plan za naredne tri godine,
  • ponude, predračuni, (online) cjenici i predugovori za robe i usluge za koje se traže sredstva,
 • obaveznu programsku dokumentaciju koja se učitava elektroničkim putem u ePrijavnicu:
  • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,
  • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o istinitosti i vjerodostojnosti podataka u prijavi,
  • popunjeni Obrazac proračuna predloženog projekta (po predlošku/excel tablici)

*Za trgovačka društva i zadruge, ustanove, umjetničke organizacije i obrte koji su obveznici poreza na dobit provjera financijskog poslovanja vršit će se putem javno dostupnih registara.