Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Ulaganje u šumsku infrastukturu – 4.3.3

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 15. lipnja 2022. godine Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ - provedba tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • šumoposjednici u skladu s člankom 14. Zakona o šumama,
 • udruge šumoposjednika,
 • JLS.
 • Korisnik privatni šumoposjednik, mora biti upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika u trenutku objave Nacrta natječaja na e - savjetovanju, a ako je korisnik udruga privatnih šumoposjednika barem jedan član udruge mora biti upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika u trenutku objave Nacrta natječaja na e –savjetovanju.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Projekt se odnosi na ulaganje u:
  • izgradnju primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture i/ili
  • rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture – šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova (u šumsku cestu).

 Prihvatljivi troškovi:

 • Ulaganje u građenje primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture i/ili rekonstrukciju šumskih prometnica (šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova):
  • pripremni radovi,
  • radovi na donjem ustroju, poboljšanju tla, površinskoj i podzemnoj odvodnji,
  • betonski i armirano betonski, kamenarski, asfalterski radovi,
  • radovi na gornjem ustroju, sanacija tla i klizišta, korekcije i uređenja manjih vodotoka, izvedbe manjih mostova, izvedbe objekata na trasi šumske ceste, postavljanje prometne signalizacije, znakova i opreme,
  • završni radovi.
 • Ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta radi realizacije projekta (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova),
 • Opći troškovi

Financiranje:

 • Najniži iznos: 10.000,00 EUR
 • Najviši iznos: 1.000.000,00 EUR
 • Intenzitet potpore: 100%

 

Rok za podnošenje prijava: od 20. srpnja 2022. godine od 12:00 sati do 06. listopada 2022. godine do 12:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

 

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija: