Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Bespovratne potpore za digitalizaciju

NATJEČAJ ZATVOREN!

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je dana 24. lipnja 2022. godine Poziv iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Bespovratne potpore za digitalizaciju.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • pravna ili fizička osoba, mikro, malo ili srednje poduzeće:
  • u prethodnoj godini ima najmanje tri (3) zaposlena na puno radno vrijeme (temeljem sati rada),
  • obveznici poreza na dobit moraju imati pozitivan EBITDA (EBITDA = poslovni prihod – poslovni rashod +amortizacija) u 2021.godini,
  • obveznici poreza na dohodak ne smiju imati iskazan gubitak prema DOH i P-PPI u 2021.godini,
  • poslovni prihodi u 2021. godini moraju iznositi više od 100 % ukupne vrijednosti projekta.

Neprihvatljive djelatnosti unutar kojih se odvijaju projektne aktivnosti:

 • Ribarstvo i akvakultura,
 • Primarna poljoprivredna proizvodnja,
 • Proizvodnja, prerada, i stavljanje na tržište duhana i duhanskih proizvoda,
 • Proizvodnja proizvoda i usluga vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava,
 • Trgovina na veliko i malo (NKD 45, 46 i 47),
 • Izdavačke djelatnosti (NKD 58),
 • Emitiranje programa (NKD 60),
 • Telekomunikacijske i povezane uslužne djelatnosti (NKD 61),
 • Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima (NKD 62),
 • Informacijske uslužne djelatnosti (NKD 63),
 • Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD 64, 65, 66),
 • Poslovanje nekretninama (NKD 68),
 • Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem (NKD 70),
 • Promidžba (reklama i propaganda) (NKD 73.1),
 • Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) (NKD 77),
 • Socijalna skrb sa smještajem i bez smještaja (NKD 87 i 88),
 • Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti (NKD 91),
 • Kockanje i klađenje, proizvodnja i stavljanje na tržište uređaja za igre na sreću (NKD 92).

Prihvatljive aktivnosti:

 • izrada, razvoj ili nabava digitalnih rješenja i tehnologija u svrhu digitalne transformacije poslovnih procesa ili proizvodnje,
 • implementacija, prilagodba ili integracija digitalnih rješenja i tehnologija s postojećim/novim unutrašnjim/ vanjskim sustavima koja pridonose digitalizaciji u svrhu digitalne transformacije poslovanja,
 • jačanje digitalnih vještina zaposlenika, uključujući vještine povezane s tehnologijama u oblaku, povezano s prethodno navedenim aktivnostima.

Projektne aktivnosti trebaju završiti u roku od 24 mjeseca.

 Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. ERP, CRM, DMS, HRM, CMS, CAD, CAM, …)
 • troškovi za licence za kupnju i nadogradnju softvera (trajne ili najam od najviše od dana nabave do kraja trajanja provedbe projekta) ili nabavu prava korištenja u razdoblju od najviše od dana nabave do kraja trajanja provedbe projekta,
 • troškovi korištenja raznovrsnih usluga računalnog oblaka (Cloud) od dana nabave usluge do kraja trajanja provedbe projekta:
  • SaaS
  • IaaS
  • PaaS
  • WPaaS
 • troškovi nabave aplikativnih mrežnih rješenja i licenci (trajne ili najam od najviše od dana nabave do kraja trajanja provedbe projekta),
 • troškovi nabave računalne opreme (hardware), uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju (računala, UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, itd.) isključivo za potrebe provedbe projektnih aktivnosti,
 • troškovi projektiranja i nabave opreme za potrebe naprednih sustava digitalizacije kao npr. Interneta stvari, naprednih mrežnih sustava i procesa za Industriju 4.0 i sl.
 • troškovi implementacije rješenja i opreme za kibernetičku sigurnost,
 • edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava u sklopu projektnih aktivnosti, uključujući vještine povezane s računarstvom u oblaku, kao dio isporuke usluge do najviše 10% vrijednosti projekta,
 • troškovi usluge pripreme Plana digitalne transformacije (do 15.000,00 kn).

Financiranje:

 • Najniži iznos: 150.000 HRK
 • Najviši iznos: 750.000 HRK
 • Intenzitet potpore:
  • do 70% prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u I. skupinu razvijenosti,
  • do 65% prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u II. skupinu razvijenosti,
  • do 60% prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u III. skupinu razvijenosti,
  • do 55% prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u IV. skupinu razvijenosti.

 

Rok za podnošenje prijava: od 01. srpnja 2022. godine od 11:00 sati do 12. kolovoza 2022. godine do 11:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite s vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija: