Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Potpore poljoprivrednicima – sektor biljne proizvodnje (4.1.1.)

Natječaj zatvoren.

Prihvatljivi korisnici: 

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika:
  • najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu,
  • koje pripadaju ekonomskoj veličini za sektor:
   • većoj od 6.000 EUR za sektor vinogradarstva, cvijeća i ukrasnog bilja,
   • većoj od 8.000 EUR za sektor ratarstva, industrijskog bilja, ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija
 • pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
 • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu (izuzev mladih poljoprivrednikakoji tomogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje.

Prihvatljivi sektori:

 • ratarstvo,
 • vinogradarstvo,
 • industrijsko bilje,
 • ljekovito, začinsko i aromatično bilje
 • cvijeće i ukrasno bilje.

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje:
  • zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva
  • objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje s pripadajućom opremom i infrastrukturom
  • ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti
  • novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu /izvan poljoprivrednog gospodarstva(neto povećanje navodnjavane površine) te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
 2. Restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
 3. Kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (nije prihvatljivo ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanja uslužnih djelatnosti)
 4. Uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi) u svrhu realizacije projekta
 5. Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 6. Prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 5.000 EUR,
 • Najviši iznos potpore: 300.000 EUR,
 • Najviši iznos za početnike: 100.000 EUR
 • Najviši iznos za zajedničke projekte: 300.000 EUR, osim u slučaju ulaganja ukupnju kombajna i/ili samohodnog čistača šećerne repe za površine pod šećernom repom veće od 40 hektara kada može iznositi do 600.000 EUR
 • Intenzitet potpore: 50%
  • uvećan za 20% za mlade poljoprivrednike

Rok za podnošenje prijave: od 15. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 16. travnja 2018. godine do 12:00 sati

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: