Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

POZIV ZATVOREN!

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je dana 28. rujna 2022. godine javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama.

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • Fizičke osobe-građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv energetskog razreda (prema QH,nd):
  • Kontinentalna Hrvatska: C ili boljeg razreda,
  • Primorska Hrvatska: B ili boljeg razreda.

Prihvatljivost projekta:

 • Postojeća obiteljska kuća u smislu ovog Programa je zgrada izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:
  • ima najviše tri stambene jedinice,
  • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2
 • Obiteljska  kuća može biti i pojedinačno nepokretno kulturno dobro ili se nalaziti  u kulturno-povijesnoj cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro.

Prihvatljivi troškovi:

 • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme nastali nakon objave Poziva,

Prilikom utvrđivanja opravdanih troškova mjera primjenjuju se ograničenja (najviši iznos opravdanog troška):

 • M1 - kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva zagrijanje prostora ili prostora i potrošne vode - 60.000,00 HRK (7.963,37 EUR),
 • M2 - dizalica topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora (GWP≤ 2150) - 80.000,00 HRK (10.617,82 EUR),
 • M3 - sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima - 40.000,00 HRK (5.308,91 EUR),
 • M4 - fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, u samostalnom (off-grid) ili mrežnom radu - 80.000,00 HRK (10.617,82 EUR).

Financiranje:

Osigurana sredstva: 95 milijuna kuna (12.608.666,80 EUR)

Financiranje: putem sredstva donacija do najviše 128.000,00 HRK (16.988,52 EUR) po obiteljskoj kući

Intenzitet potpore:

 • do 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
 • do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
 • do 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

 

Rok za podnošenje prijava: od 15. studeni 2022. godine u 9:00 sati do isteka kalendarske godine.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 • Prijavni obrazac (Prilog 2. Poziva),
 • Obostrani sken  važeće  osobne iskaznice prijavitelja, u slučaju suvlasništva potrebno dostaviti za sve suvlasnike,
 • Važeći dokaz da je obiteljska kuća izgrađena prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena,
 • Zemljišno-knjižni izvadak čestice kojim se dokazuje knjižno vlasništvo obiteljske kuće,
 • Važeći energetski certifikat obiteljske kuće,
 • Detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova,
 • Fotodokumentaciju postojećeg stanja obiteljske kuće,
 • Glavni projekt, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza izrada istog propisana Zakonom o  gradnji i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima,
 • Prethodno odobrenje/Potvrdu glavnog projekta, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza ishođenja iste propisana Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,
 • Izjavu prijavitelja (Prilog 3. Poziva) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu od strane prijavitelja, u slučaju suvlasništva potpisanu od strane svih suvlasnika:
  • da obiteljska kuća nije oštećena u potresu,
  • da su osigurana vlastita sredstva za provedbu projekta.
 • Obavijest o mogućnosti priključenja fotonaponske elektrane na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom ili Elektroenergetsku suglasnost ili Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu, u slučaju ugradnje sustava u mrežnom radu - kod prijave na mjeru M4.