Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Javni Poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu

POZIV ZATVOREN!

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je dana 28. rujna 2022. godine javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama oštećenih u potresu.

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • Fizičke osobe-građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće koje su oštećene u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, a koje je pogođeno potresima 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

Prihvatljivost projekta:

 • Postojeća obiteljska kuća u smislu ovog Programa je zgrada izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:
  • ima najviše tri stambene jedinice,
  • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2
 • Obiteljska kuća čija se energetska obnova potiče u sklopu provedbe Poziva moraju ispunjavati uvjet godišnje potrebne toplinske energije za grijanje QH,nd ≥ 100 kWh/(m2a) - energetski razred D ili lošiji u kontinentalnoj Hrvatskoj.

Prihvatljive aktivnosti:

 • A1: cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera M1.1 na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera M2. i/ili M3,
 • A2: povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera M1. na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće.

Prihvatljivi troškovi:

 • Izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala nastali nakon objave Poziva,
 • Izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme nastali nakon objave Poziva,
 • Nabave usluge pomoći tijekom prijave na Poziv,

Prilikom utvrđivanja opravdanih troškova mjera primjenjuju se ograničenja (najviši iznos opravdanog troška):

 • M1 - Povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora - 200.000,00 HRK (26.544,56 EUR),
 • M1.2 - Zamjena postojeće stolarije ovojnice grijanog prostora novom - 100.000,00 HRK (13.272,28 EUR),
 • M2 - Ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije:
  • M1.2 - Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode - 60.000,00 HRK (7.963,37 EUR),
  • M2.2 - Dizalica topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora (GWP≤2150) - 80.000,00 (10.617,82 EUR),
  • M2.3 - Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima - 40.000,00 HRK (5.308,91 EUR).
 • M3 - Postavljanje nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom (off-grid) ili mrežnom radu - 80.000,00 HRK (10.617,82 EUR).

Financiranje:

Osigurana sredstva: 100 milijuna kuna (13.272.280,84 EUR)

Financiranje: putem sredstva donacija do najviše:

 • 368.000,00 HRK (48.841,99 EUR) za mjere energetske obnove,
 • 2.000,00 HRK (265,45 EUR) za uslugu pomoći tijekom prijave na Poziv, što uključuje i izradu tehničkog proračuna.

Intenzitet potpore:

 • do najviše 80% opravdanih troškova.

 

Rok za podnošenje prijava: od 09. studenog 2022. godine u 9:00 sati do isteka kalendarske godine.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

 • Prijavni obrazac (Prilog 2. Poziva),
 • Obostrani sken važeće osobne iskaznice prijavitelja ili potvrdu o prebivalištu,
 • Važeći dokaz da je obiteljska kuća izgrađena prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena,
 • Zemljišno-knjižni izvadak čestice kojim se dokazuje knjižno vlasništvo obiteljske kuće,
 • Obrazac tehničkog proračuna (Prilog 3. Poziva),
 • Detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova,
 • Fotodokumentaciju postojećeg stanja obiteljske kuće,
 • Glavni projekt, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza izrada istog propisana Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), i
  Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20 i 74/22),
 • Prethodno odobrenje/Potvrdu glavnog projekta, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza ishođenja iste propisana Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,
 • Izjavu prijavitelja (Prilog 4. Poziva) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu od strane prijavitelja, u slučaju suvlasništva potpisanu od strane svih suvlasnika da su osigurana vlastita sredstva za energetsku obnovu obiteljske kuće,
 • Dokaz da je obiteljska kuća oštećena u potresu, sukladno Prilogu 5. Poziva.
 • Obavijest o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom ili Elektroenergetsku suglasnost ili Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu, u slučaju ugradnje sustava u mrežnom radu - u slučaju prijave mjere M3.1.