Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Osiguranje usjeva, životinja i biljaka – 17.1.

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 18. srpnja 2022. godine V. Natječaj za provedbu podmjere 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu potpore i koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika.

 Prihvatljive aktivnosti:

Trošak premije osiguranja za policu osiguranja koja je prihvatljiva ako:

 • korisnik u polici osiguranja je naveden kao osiguranik čija poljoprivredna proizvodnja je osigurana policom osiguranja,
 • proizvodnja proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje koji su navedeni u Prilogu I. Ugovoru o funkcioniranju Europske uniji koji sadrži popis iz članka 38. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kojemu se nalaze poljoprivredni proizvodi za čiju proizvodnju je moguće ugovoriti osiguranje osim proizvoda ribarstva i akvakulture,
 • biljna proizvodnja (površine s kulturama) evidentirana u evidenciji sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednoga zemljišta u digitalnom grafičkom obliku (ARKOD sustav),
 • stočarska proizvodnja evidentirana u sustavu za identifikaciju i registraciju životinja u skladu s propisima o veterinarstvu (u daljnjem tekstu: JRDŽ) i drugim relevantnim registrima ili evidencijama koje vodi Ministarstvo poljoprivrede,
 • pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika, i to:

– nepovoljnih klimatskih prilika,

– bolesti životinja (Prilog 4. Natječaja),

– zaraze organizmima štetnim za bilje,

– okolišnih incidenata i/ili

– poduzetih mjera protiv unošenja u Europsku uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode te protiv njihovog širenja unutar Europske unije.

 • gubitak poljoprivredne proizvodnje može nastati i zbog gubitka kvalitete proizvoda,
 • pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 20 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje,
 • korisnik je platio najmanje 30% premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore,
 • cijena police koja je predmetom prijave na ovaj Natječaj (ali i cijena vezane police koja se odnosi na poljoprivrednu proizvodnju koja pokriva štete do 20% poljoprivrednog potencijala ili proizvodnje, ako takva postoji) mora biti postavljena u skladu s pravilima struke u poslovima osiguranja kako je uređeno Zakonom o osiguranju i pravilima aktuarske struke. Izračun cijene police koja je predmetom prijave na Natječaj (ali i vezane police, ako takva postoji) mora se temeljiti na aktualnim i vjerodostojnim informacijama te realnim pretpostavkama.

Financiranje:

 • Najviši iznos potpore:
  • 75.000,00 EUR za ugovoreno osiguranje za biljnu proizvodnju,
  • 40.000 EUR za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju.
 • Intenzitet potpore: do 70% prihvatljive premije osiguranja.

Rok za podnošenje prijava: od 25. srpnja 2022. godine od 16:00 sati do 31. prosinca 2022. godine do 16:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

 

Natječajna dokumentacija: