Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Osiguranje usjeva, životinja i biljaka – 17.1.

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 02. srpnja 2021. godine IV. Natječaj za provedbu podmjere 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu i koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika

 Prihvatljive aktivnosti:

Trošak premije osiguranja za policu osiguranja koja je prihvatljiva ako:

 • korisnik u polici osiguranja je naveden kao osiguranik čija poljoprivredna proizvodnja je osigurana policom osiguranja,
 • proizvodnja proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje koji su navedeni u Prilogu I. Ugovoru o funkcioniranju Europske uniji koji sadrži popis iz članka 38. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kojemu se nalaze poljoprivredni proizvodi za čiju proizvodnju je moguće ugovoriti osiguranje osim proizvoda ribarstva i akvakulture,
 • biljna proizvodnja (površine s kulturama) evidentirana u evidenciji sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednoga zemljišta u digitalnom grafičkom obliku (ARKOD sustav)
 • stočarska proizvodnja evidentirana u sustavu za identifikaciju i registraciju životinja u skladu s propisima o veterinarstvu (u daljnjem tekstu: JRDŽ) i drugim relevantnim registrima ili evidencijama koje vodi Ministarstvo poljoprivrede
 • pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika, i to:

– nepovoljnih klimatskih prilika,

– bolesti životinja (Prilog 4. Natječaja),

– zaraze organizmima štetnim za bilje,

– okolišnih incidenata i/ili

– poduzetih mjera protiv unošenja u Europsku uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode te protiv njihovog širenja unutar Europske unije.

 • gubitak poljoprivredne proizvodnje može nastati i zbog gubitka kvalitete proizvoda,
 • pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 20 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje,
 • korisnik je platio najmanje 30% premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore.

Financiranje:

 • Najviši iznos potpore: 75.000,00 EUR
 • Intenzitet potpore: do 70% prihvatljive premije osiguranja.

Rok za podnošenje prijava: od 02. srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 31. prosinca 2021. godine do 16:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

 

Natječajna dokumentacija: