Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Razvoj jedinica lokalne samouprave (7.1.1.)

Natječaj zatvoren.

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 27. ožujka 2017. Natječaj za provedbu podmjere 7.1. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti" – provedba operacije 7.1.1." Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave".

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Općine
 • Gradovi s najviše 10.000 stanovnika

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izrada ili izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada,
 • Izrada ili izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa općine ili grada,
 • Izrada ili izmjena i dopuna Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području općine/grada:
  • poljoprivreda,
  • ribarstvo,
  • šumarstvo,
  • industrija,
  • turizam,
  • trgovina,
  • promet,
  • obrtništvo,
  • građevinarstvo,
  • informatika,
  • energija.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 5.000 eura u protuvrijednosti u kunama
 • Najviši iznos potpore: 70.000 eura u protuvrijednosti u kunama
 • Intenzitet potpore: 100%

Rok za podnošenje prijava: 13. listopada 2017.

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

Natječajna dokumentacija: