Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je dana 08. lipnja 2017. godine Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ''Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada''.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) na čijem se području nalaze odlagališta koja su predmet ovog Poziva, sukladno ZOGO-u, čl. 23., st. 4, u kojem se navodi da je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Prihvatljive aktivnosti trebaju izravno biti vezane uz sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada, a glavne projektne aktivnosti navedene su kako slijedi:

  • radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta sukladno ishođenom pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti građevinski radovi (izvedba građevinskih i drugih radova - pripremnih, zemljanih, konstrukterskih, instalaterskih, završnih te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja);

  • usluge stručnog nadzora građenja;
  • usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);

  • tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom);

  • aktivnosti promidžbe i vidljivosti

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 1.875.000,00 HRK 
 • Najviši iznos potpore: 30.000.000,00 HRK,
 • Intenzitet potpore: 85%

Rok za podnošenje prijave: 31. prosinac 2018.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: