Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Plan objave natječaja Program za pomorstvo i ribarstvo 2017.

Uprava ribarstva u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. godina izradila  je plan objave natječaja za 2017. godinu u okviru mjera Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo.

VELJAČA

PRIORITET UNIJE 1. Poticanje okolišno održivog resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju temeljenog ribarstva

MJERA I.1. Inovacije

 

OŽUJAK

PRIORITET UNIJE 1. Poticanje okolišno održivog resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju temeljenog ribarstva

MJERA I.21. Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena

PRIORITET UNIJE 2. Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture

MJERA II.1. Inovacije

MJERA Produktivna ulaganja u akvakulturi

PRIORITET UNIJE 5. Poticanje stavljanja na tržište i preradu

MJERA IV.3. Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakultura

 

TRAVANJ

PRIORITET UNIJE 1. Poticanje okolišno održivog resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju temeljenog ribarstva

MJERA I.19. Zaštita i obnavljanje morske bioraznolikosti

PRIORITET UNIJE 2. Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture

MJERA II.5. Službe upravljanja, pružanje pomoći i savjetovanja za uzgajališta u akvakulturi

 

SVIBANJ

PRIORITET UNIJE 1. Poticanje okolišno održivog resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju temeljenog ribarstva

MJERA I.3. Partnerstva između znanstvenika i ribara

MJERA I.17. Zaštita i obnova morske bioraznolikosti

MJERA I. 18. Zaštita i obnova morske bioraznolikosti

PRIORITET UNIJE 5. Poticanje stavljanja na tržište i preradu

MJERA IV.1. Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište

 

LIPANJ

PRIORITET UNIJE 1. Poticanje okolišno održivog resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju temeljenog ribarstva

MJERA I.2. Savjetodavne usluge 

MJERA I.19. Zaštita i obnavljanje morske bioraznolikosti

PRIORITET UNIJE 5. Poticanje stavljanja na tržište i preradu

MJERA IV.4. Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture

 

SRPANJ

PRIORITET UNIJE 1. Poticanje okolišno održivog resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju temeljenog ribarstva

MJERA I.6. Diversifikacija i novi oblici prihoda

 

KOLOVOZ

PRIORITET UNIJE 1. Poticanje okolišno održivog resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju temeljenog ribarstva

MJERA I.8. Zaštita zdravlja i sigurnosti

 

RUJAN 

PRIORITET UNIJE 1. Poticanje okolišno održivog resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju temeljenog ribarstva

MJERA I.20. Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena

PRIORITET UNIJE 2. Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture

MJERA II.9. Prijelaz na sustave za okolišno upravljanje i reviziju te na ekološku akvakulturu

 

LISTOPAD

PRIORITET UNIJE 2. Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture

MJERA II.10. Akvakultura koja osigurava zaštitu okoliša