Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Priprema IRI infrastrukturnih projekata

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 23. studenoga 2018. godine ograničeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija čiji su projekti odabrani putem Javnog poziva i koji su uključeni u Listu unaprijed određenih prijavitelja i projekata

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izrada projektne/tehničke dokumentacije za sljedeće vrste infrastrukturnih projekata:
  • izgradnja IRI infrastrukture – izgradnja nove, preuređenje i dogradnja postojeće IRI infrastrukture ili razvoj i poboljšanje (održavanje građevine ili rekonstrukcija) postojećih objekata IRI infrastrukture u svrhu povećanja njihovog područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja,
  • opremanje objekata istraživačke infrastrukture,
 • Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi,
 • Angažiranje osobe od strane Prijavitelja za voditelja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) ukoliko je primjenjivo,
 • Upravljanje projektom (administrator projekta),
 • Informiranje i vidljivost,
 • Ostale aktivnosti projekta:
  • revizija projekta,
  • provedba horizontalnih načela,
  • usluge vanjskih stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave.

Financiranje:

 • Najviši iznos potpore: 9.120.000,00 HRK
 • Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova

Rok za podnošenje prijava: od 24. studeni 2018. od 00:00 do 10. veljače 2019. do 23:59 sati.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Natječajna dokumentacija: