Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju

NATJEČAJ ZATVOREN.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je 27. studenoga 2018. godine Ograničeni poziv ''Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja''.

 Prihvatljivi prijavitelji:

  • Škole

Prihvatljivi partneri:

Prijavitelj mora prijaviti i provoditi projekt u partnerstvu s jednim ili više partnera.

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, partner mora biti:

  • županija na području Republike Hrvatske i/ili Grad Zagreb

Dodatno, prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt u partnerstvu s:

  • javnim ustanovama za strukovno obrazovanje koje djeluju u prihvatljivim (pod)sektorima, a provodit će neke od aktivnosti RCK-ova, što se provjerava uvidom u službeni adresar srednjih škola Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Prihvatljive aktivnosti:

  • Priprema projektne i tehničke dokumentacije za RCK-ove u SOO-u i partnerske javne ustanove za SOO koje djeluju u prihvatljivim (pod)sektorima (idejno rješenje, glavni i izvedbeni projekt, elaborati, proračuni, projektantski nadzor) za ishođenje potrebnih dozvola ili izvedbu radova, troškovnici radova i opreme, izrada studije izvodljivosti i financijske i socio-ekonomske analize, izrada ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i sl., revizija građevinskih projekata i ostale dokumentacije potrebne za građevinske radove, projektne prijave, priprema izgradnje elektroenergetskih objekata (trafostanica, SN priključak, NN mreža) i priključenja na infrastrukturne i ostale sustave (plinski distribucijski sustav, sustav odvodnje, vodovodna mreža, hidrantska mreža, prometnice i sl.).
  • Priprema i objava najave nadmetanja, provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova, stručnog nadzora i nabavu opreme te potpisivanje ugovora za RCK-ove u SOO-u i partnerske javne ustanove za SOO koje djeluju u prihvatljivim (pod)sektorima. Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
  • Radovi na dogradnji, rekonstrukciji, obnovi i prilagodbi objekata za RCK-ove u SOO-u i partnerske javne ustanove za SOO koje djeluju u prihvatljivim (pod)sektorima (npr.: zamjena dotrajalih instalacija i stolarije, popravci infrastrukture, sustava grijanja/hlađenja, prilagodba interijera u skladu s potrebama osoba s invaliditetom, uklanjanje arhitektonskih prepreka kao što su nedovoljna širina vrata, neprilagođeni sanitarni čvorovi, izgradnja pristupnih rampi, prilagodba prostora u skladu sa specifičnim potrebama korisnika itd.) te pripremni radovi na gradilištu kao što su rušenje, čišćenje, zbrinjavanje građevinskog otpada i sve vrste komunalnih priključaka.

Financiranje:

  • Najniži iznos potpore: 3.000.000,00 HRK
  • Najviši iznos potpore: 30.000.000,00 HRK, 45.000.000,00 HRK u slučaju prijave dva ili više projektna prijedloga
  • Intenzitet potpore: do 100%

Rok za podnošenje prijava: od 27. studenog 2018. od 00:00 sati do 30. rujna 2019. do 23:59 sati.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

Natječajna dokumentacija: