Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Najave natječaja: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta putem portala e-savjetovanje, u javnu je raspravu pustilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“.

 

U nastavku izlažemo neke od osnovnih uvjeta prihvatljivosti te napominjemo kako se radi o uvjetima prema Nacrtu Poziva na dostavu projektnih prijedloga.

 

Konačni uvjeti prihvatljivosti biti će poznati po objavi Natječaja nakon provedenog javnog savjetovanja.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

Pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I, Uredbe 651/2014.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, AFC, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM…);
 • Troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana);
 • Troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge (do godine dana od dana uvođenja usluge);
 • Troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti;
 • Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.);
 • Edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta;
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva) do iznosa 15.000,00 HRK;
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta, usluge financijske revizije do iznosa 15.000,00 HRK;
 • Troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti, sukladno poglavlju 5 .6 ovih Uputa.

Financiranje:

 • Minimalni iznos potpore: 100.000 HRK
 • Maksimalni iznos potpore: 1.000.000 HRK
 • Intenzitet potpore:
  • Mikro i malo poduzeće – do 65% prihvatljivih troškova
  • Srednje poduzeće – do 50% prihvatljivih troškova

Indikativni datum objave: lipanj 2018. godine

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

 

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!