Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Javni Poziv za iskaz interesa sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske

POZIV ZATVOREN!

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javne pozive za iskazivanje interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti.

Javni pozivi su prvenstveno usmjereni na poduzetnike koji imaju sjedište/podružnicu i posluju na području Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske i svojim radom doprinose usmjeravanju regionalnog gospodarstva prema prioritetnim nišama u okviru regionalnih lanaca vrijednosti.

Kroz teritorijalno usmjerena ulaganja („place-based investment“) iz fondova Europske unije cilj je davanje podrške zelenoj i digitalnoj tranziciji regionalnih gospodarstava, integracija novih proizvoda i usluga u okviru regionalnih lanaca vrijednosti, razvitak tehnologije koje troše manje energije, smanjuju otpad i izbjegavaju zagađenje, te ulaganje u ljude i razvoj pametnih vještina potrebnih za tranziciju prema industrijama budućnosti koje će omogućiti održiv, inovativan i otporan rast i razvoj navedenih regija.

U okviru RLV foruma, uz podršku MRRFEU-a, izradit će se akcijski planovi za razvoj/unaprjeđenje RLV-ova kojim će se definirati prioritetna područja ulaganja i identificirati indikativne misije i teme za istraživanje i razvoj, poslovna, istraživačka i tehnološka infrastruktura, ključne tehnologije te pametne vještine potrebne za industrijsku tranziciju.

Temeljem izrađenih akcijskih planova, Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. dobit će inpute za izradu ciljanih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava kojim će se dati podršku dionicima regionalnih lanaca vrijednosti u procesu industrijske tranzicije, a koji se planiraju objaviti krajem 2022. godine.

1) Lanci vrijednosti koji imaju najveći potencijal za rast u Jadranskoj Hrvatskoj su: 

Više informacija o industrijskoj tranziciji u Jadranskoj Hrvatskoj može se pronaći putem sljedećeg linka: Plan za industrijsku tranziciju Jadranske Hrvatske

2) Lanci vrijednosti koji imaju najveći potencijal za rast u Panonskoj Hrvatskoj su:  

Više informacija o industrijskoj tranziciji u Panonskoj Hrvatskoj može se pronaći putem sljedećeg linka: Plan za industrijsku tranziciju (PIT) Panonske Hrvatske.

3) Lanci vrijednosti, koji imaju najveći potencijal za rast u Sjevernoj Hrvatskoj su: 

Više informacija o industrijskoj tranziciji u Sjevernoj Hrvatskoj može se pronaći putem sljedećeg linka: Plan za industrijsku tranziciju Sjeverne Hrvatske

Prijave na Javne pozive zaprimaju se do 28. ožujka 2022. godine.