Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Ministarstvo kulture i medija pripremilo je upitnik kako bi steklo uvid u količinu i pripremljenost projekata kulturnog i kreativnog sektora. Upitnik sadržava opće informacije o potencijalnim prijaviteljima i projektima. Podaci prikupljeni putem upitnika koristit će se isključivo u svrhu pripreme javnog poziva i programa dodjele državnih potpora, podaci neće biti javno dostupni niti će utjecati na buduću prijavu i evaluaciju projektnih prijedloga.

Upitnik se može popuniti do 27. veljače 2021. godine na sljedećoj poveznici:

https://forms.office.com/r/CRHZz1w2h1

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro, mala i srednja poduzeća i ostale pravne i fizičke osobe koje se bave gospodarskom djelatnošću u području kulturnih i kreativnih industrija (arhitekture, audiovizualnih djelatnosti uključujući videoigre, medija, baštine, dizajna, izvedbene umjetnosti, knjige i nakladništva, primijenjenih i vizualnih umjetnosti):
  • trgovačko društvo (kojem nije osnivač tijelo javne vlasti,
  • obrt,
  • ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti),
  • umjetnička organizacija,
  • djelatnosti slobodnih zanimanja.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta s ciljem održivog razvoja,
 • Ulaganja čije aktivnosti doprinose navedenom cilju i jasno definiraju digitalni doprinos i napredak u segmentu poslovnih procesa, proizvodnje, distribucije i dostupnosti sadržaja i usluga.

Financiranje:

 • Osigurano je 250.000.000,00 HRK bespovratnih sredstava.