Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva – 4.1.1

NATJEČAJ ZATVOREN!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana, 4. ožujka 2022. godine petnaesti Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Natječaja na e-savjetovanju,
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda ili sektoru govedine,
  • Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji su zatražili uvećanje intenziteta potpore (od dodatnih 20%) koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu,
  • fizičke osobe nositelji poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta moraju:
   • biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede u kontinuitetu bez prekida najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju,
   • plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju.
 • Korisnik (izuzev zadruga i proizvođačkih organizacija) pri podnošenju zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 8.000 EUR

Prihvatljivost projekta:

Projekt se odnosi na ulaganje u:

 • izgradnju sa ili bez opremanja novog objekta za životinje sa izmuzištem,
 • rekonstrukciju sa ili bez opremanja postojećeg objekta za životinje sa izmuzištem,
 • opremanje postojećeg objekta za životinje.

Prihvatljivi troškovi:

Troškovi kupnje poljoprivredne mehanizacije za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (isključujući gospodarska vozila) u sektoru mliječnog govedarstva iz točke 2. Priloga 3 ovoga Natječaja prihvatljiva su do najviše 50% ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova).

U sklopu projekta prihvatljiva je kupnja jednog traktora.

 • Objekti za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva:
  • građenje/rekonstrukcija prostora,
  • opremanje prostora,
  • oprema za mužnju,
 • Poljoprivredna mehanizacija za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (isključujući gospodarska vozila,
 • Ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji osnovne djelatnosti:
  • građenje/rekonstrukcija prostora,
  • opremanje prostora,
 • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova,
 • Prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. uredbe (EU) br. 1305/2013,
 • Opći troškovi,
 • Nematerijalni troškovi.

Financiranje:

 • Najniži iznos: 5.000 EUR
 • Najviši iznos:
  • do 1.000.000 EUR,
  • do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu.
 • Intenzitet potpore: do 50% uz uvećanje za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:
  • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
  • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima,
  • ulaganje se provodi kao zajednički projekt.

Rok za podnošenje prijava: od 09. svibnja 2022. godine od 12:00 sati do 28. srpnja 2022. godine do 12:00 sati.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

I. Izmjene Natjecaja - 411 - mlijecno govedarstvo

Natjecajna dokumentacija - 411- mlijecno govedarstvo