Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Aktualno, EU natječaji: EFRR Mali zajmovi za obrtna sredstva

Financijski instrument EFRR "Mali zajmovi “ za za obrtna sredstva namijenjen je mikro i malim subjektima malog gospodarstva, a financira se iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027.

 

Ciljevi Financijskog instrumenta je povećanje dostupnosti zajmova za mikro i male subjekte malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja (smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja).

Prihvatljivi korisnici su:

 • mikro i mali subjekti malog gospodarstva:
  • imaju više od 50% privatnog vlasništva/kapitala/glasačkih prava,
  • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme,
  • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci niti su trenutno u blokadi,
  • uredno podmiruju postojeća zaduženja i nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima.

Namjena:

 • pripreme proizvodnje,
 • sirovina i materijala,
 • ostalih proizvodnih troškova,
 • troškova zaposlenih,
 • zakupa poslovnog prostora,
 • režijskih troškova,
 • općih troškova.

Iznos: Od 1.000 EUR do 30.000 EUR

Kamatna stopa: Osnovna stopa za Republiku Hrvatsku na datum zaprimanja zahtjeva umanjena za 0,5 postotna boda (Link), fiksna za cijeli period otplate zajma.

Poček: Do 6 mjeseci

Rok otplate: od 1 do 3 godine, uključujući poček

Instrumenti osiguranja: Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

Krajnji rok korištenja sredstava je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2029. godine.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite s vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: