Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Jačanje socijalnog dijaloga – faza III

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je dana 31. svibnja 2017. godine Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ''Jačanje socijalnog dijaloga - faza III''.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • socijalni partneri: sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine,
 • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • razvojna agencija kojoj je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i evidentirana u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture - JRPI Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (sukladno Zakonu o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture, čl.10. Stavak 1.).

Prihvatljivi partneri:

 • socijalni partneri: sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine,
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • razvojne agencije kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i evidentirana u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture-JRPI Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (sukladno Zakonu o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture, čl.10. Stavak 1.),
 • javne ustanove koje imaju registriranu djelatnost u području zapošljavanja i/ili rada i/ili radnih odnosa i/ili sigurnosti na radu i/ili zaštite na radu i/ili prava radnika,
 • udruge upisane u Registar udruga u Republici Hrvatskoj Ministarstva uprave,
 • znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH,
 • javna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se mora prijaviti u projektnom partnerstvu, pri čemu nije ograničen broj partnera.

 Ukoliko Prijavitelj nije socijalni partner (sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine), obvezan je Projektni prijedlog prijaviti u projektnom partnerstvu  s najmanje jednim socijalnim partnerom.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Upravljanje projektom i administracija,
 • Jačanje sektorskog socijalnog dijaloga i sektorskih socijalnih vijeća,
 • Osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta socijalnih partnera,
 • Analiza, istraživanje i praćenje socijalnog dijaloga,
 • Jačanje  kapaciteta hrvatskih socijalnih partnera kroz međunarodnu suradnju, sudjelovanje u međunarodnim  udruženjima socijalnih partnera, na EU i globalnoj razini te međunarodnim oblicima radničke participacije,
 • Promidžba i vidljivost.

Financiranje:

 • Najniži iznos bespovratnih sredstava: 400.000 kn,
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000 kn,
 • Intenzitet potpore: 100%.

Rok za podnošenje prijave: 01. kolovoza 2017.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: