Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 03. lipnja 2017. Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ''Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)''.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Poduzetnička potporna institucija u privatnom ili javnom vlasništvu koji su sukladno definiciji iz čl. 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine, br. 93/13, 114/13 i 41/14) definirani kao:
  • razvojne agencije,
  • poduzetnički centri,
  • poslovni parkovi,
  • poslovni inkubatori,
  • poduzetnički akceleratori
 • Prihvatljivi PPI u privatnom vlasništvu su mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014,
 • PPI u javnom vlasništvu, kao i JLS/JRS, mogu biti definirani i kao veliki poduzetnici sukladno Prilogu I Uredbe 651/2014,
 • Prihvatljivi PPI-jevi su oni koji su do 31.12. 2016. godine upisani u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture,

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 • pružanje stručne i savjetodavne podrške (uključivo kroz edukaciju i mentorstvo),
 • te usluga informiranja MSP-ovima u različitim fazama njihovog razvoja, s posebnim naglaskom na novoosnovane MSP (koji posluju kraće od 3 godine)

Prihvatljive troškove čine:

 • Trošak nabave vanjskih stručnjaka za pružanje stručne i savjetodavne podrške MSP-ovima prema potrebi, odnosno kada postoji potražnja za takvima, a PPI nema kapacitet za pružanje takve usluge,
 • Troškovi vezani uz provedbu edukacija za potrebe MSP-ova koji uključuju:
  • Trošak najma prostora za održavanje edukacija i prezentacija za MSP-ove,
  • Troškovi najma opreme ukoliko su vezani za projekt,
 • Trošak promocije projekta (razni mediji) do 10 % vrijednosti projekta,
 • Troškovi plaća osoblja PPI-a kao dio troškova provedbe projekta,
 • Neizravni troškovi (režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, odvoz otpada i telekomunikacije, računovodsveni troškovi, informatička podrška i ostali slični troškovi) nastali izravno kao posljedica provedbe projekta kod prijavitelja,

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 100.000 HRK,
 • Najviši iznos potpore: 600.000 HRK,
 • Intenzitet potpore: 85%

Rok za podnošenje prijave: 01. listopad 2017.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: