Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Potpore velikim poljoprivrednicima za preradu poljoprivrednih proizvoda (4.2.1.)

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 29. svibnja Natječaj za provedbu mjere 4 ''Ulaganja u fizičku imovinu'', podmjere 4.2. ''Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrenih proizvoda'', operacije 4.2.1. ''Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima'' za velike korisnike.

Prihvatljivi prijavitelji:

Velika poduzeća:

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, prije objave Natječaja, uključujući početnike,
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu (najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora),
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija (najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora).
  • Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija koje moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. 
  • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).

Prihvatljivi troškovi:

 • Opći troškovi:
  • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata,
  • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl..
 • Nematerijalni troškovi:
  • kupnja ili razvoj računalnih programa,
  • kupnja prava na patente i licence,
  • zaštita autorskih prava,
  • registracija i održavanje žigova,
  • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem,
 • Materijalni troškovi:
  • ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje:
   • objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko,
   • objekata za klanje, rasijecanje, hlađenje, preradu (mesa, jaja) i pripadajuće skladištenje s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
   • centara (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
   • objekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom uključujući preradu ostataka iz proizvodnje
   • objekata za preradu maslina, komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
   • objekata za preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja te njihovih ostataka s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
   • objekata za preradu, punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
   • objekata za preradu ostalih proizvoda iz Priloga I Ugovoru, s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
   • ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade, 
   • objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
   • objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
   • laboratorija za vlastite potrebe korisnika koji su u funkciji djelatnosti prerade,
  • kupnja gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme,
  • kupnja zemljišta i objekata radi reaklizacije projekta (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta)

Financiranje:

 • Sektor prerade mesa i mlijeka
  • Najniži iznos potpore: 15.000 EUR
  • Najviši iznos potpore: 3.000.000 EUR
 • Ostali sektori
  • Najniži iznos potpore: 15.000 EUR
  • Najviši iznos potpore: 2.000.000 EUR
 • Najviši iznos potpore po projektu za početnike može iznositi do 200.000 EUR
 • Intenzitet potpore: 50% od ukupno prihvatljivih troškova
  • Intenzitet potpore se može uvećati za najviše 20% ako projekt provode dvije ili više proizvođačkih organizacija

Rok za podnošenje prijave: 31. srpnja 2017. do 12:00 sati.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: