Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva

POZIV ZATVOREN!

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je dana 25. travnja 2022. godine Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022.-2023.).

Prihvatljivi prijavitelji:

Pravne osobe - javna tijela i to:

 • jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave osnivači javnih osnovnih škola, prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (Prilog 1.točka 1. Osnivači osnovnih škola u Republici Hrvatskoj)(„Narodne novine“, broj: 70/11, 62/17, 86/18).

Prihvatljivi partneri:

Prijavitelj je obavezan prijaviti projektni prijedlog na Poziv isključivo u partnerstvu, i to s najmanje jednom javnom osnovnom školom koja može, ali ne mora nužno, biti osnovana od strane prijavitelja tog projektnog prijedloga.

 • Obavezno partnerstvo:
  • javne osnovne škole koje se nalaze u jedinicama područne (regionalne) razvrstanim kao područja s indeksom razvijenosti ispod 105% (skupina I., II. i III. sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.
 • Neobavezno partnerstvo:
  • javna tijela (jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave) - osnivači javnih osnovnih škola koje se nalaze u jedinicama područne (regionalne) samouprave razvrstanim kao područja s indeksom razvijenosti ispod 105% (skupina I., II. i III. sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Materijalna deprivacija tipa 1 (MD1) – Nedostatak hrane
  • Podjela obroka ciljnoj skupini po utvrđenoj cijeni jednog školskog obroka po učeniku u iznosu od 5,47 kuna.

Prihvatljvi troškovi:

 • Trošak kupnje hrane/trošak školskog obroka,
 • Administrativni troškovi i troškovi prijevoza i skladištenja:,
  • plaće osoblja (voditelj projekta),
  • troškovi putovanja vezani uz provedbu projektnih aktivnosti,
  • troškovi izrade promotivnih materijala odnosno drugih aktivnosti promidžbe i vidljivosti,
  • troškovi nabave osobnih zaštitnih materijala i opreme.
 • Troškovi prijevoza:
  • trošak prijevoza od dobavljača do skladišta/lokacije podjele hrane,
 • Skladištenje:
  • trošak pohrane hrane (najam skladišta i režijski troškovi).

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 200.000 HRK
 • Najviši iznos potpore: 1.000.000 HRK
 • Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova

Rok za podnošenje prijava: od 24. travnja 2022. godine do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno do 30. lipnja 2022. godine.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija: