Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Komercijalizacija inovacija

POZIV JE PRIVREMENO OBUSTAVLJEN!

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je dana 01. travnja 2022. godine, kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026., Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija“.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili TRL 8).
  • mora imati najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi projektni prijedlog,
  • poslovni prihodi u 2021. godini moraju iznositi više od 30% od ukupne vrijednosti projekta,
  • kod poduzetnika koji vodi poslovne knjige sukladno Zakonu o porezu na dobit, EBITDA u 2021. godini mora biti pozitivan, a kod poduzetnika koji vodi poslovne knjige sukladno Zakonu o porezu na dohodak, mora imati iskazan dobitak.
 • partnerstva i partnerska organizacije bilo koje vrste nisu prihvatljiva unutar ovog Otvorenog poziva.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Regionalne potpore za ulaganje:

  • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezana s aktivnostima projekta,
 2. Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima:
  • troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi,
 3. Potpore za inovacije za MSP-ove:
  • troškovi dobivanja, potvrđivanja i obrane patenata i ostale nematerijalne imovine,
  • troškovi savjetodavnih i pomoćnih usluga za inovacije,
 4. Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja:
  • troškovi osoblja,
  • troškovi instrumenata, i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt (odnosi se na instrumente i opremu koja je nabavljena prije početka provedbe projekta i njena vrijednost je utvrdiva u poslovnim knjigama),
  • troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima, dodatni režijski troškovi i ostali troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno uslijed projekta,
 5. Potpore male vrijednosti - de minimis - popratne aktivnosti povezane s provedbom projekta:
  • revizija projekta,
  • usluge vanjskog stručnjaka za pripremu natječajne dokumentacije,
  • upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge.

 

Financiranje:

 • Najniži iznos: 760.000 HRK
 • Najviši iznos: 5.320.000,00 HRK
 • Intenzitet potpore: 45%-70%
  • Regionalne potpore za ulaganje (intenzitet regionalne potpore za ulaganje računa se prema mjestu ulaganja, a ne prema sjedištu prijavitelja):
   • Panonska i Sjeverna Hrvatska:
    • mikro i mala poduzeća: 70%
    • srednja poduzeća: 60%
   • Jadranska Hrvatska:
    • mikro i mala pouzeća: 60%
    • srednja poduzeća: 50%
   • Grad Zagreb:
    • mikro i mala poduzeća 55%
    • srednja poduzeća: 45%
  • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima: do 50% prihvatljivih troškova.
  • Potpore za inovacije za MSP-ove: do 50% prihvatljivih troškova.
  • Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja: do 50% prihvatljivih troškova.
  • Potpore male vrijednosti - de minimis - popratne aktivnosti povezane s provedbom
   projekta: do 75 % prihvatljivih troškova.

Državne potpore navedene pod "regionalne potpore za ulaganje" i "potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima", kao i "potpore male vrijednosti", moguće je dodijeliti samo uz državne potpore "potpore za inovacije za MSP-ove" i/ili "potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja", odnosno zajedno s tim potporama.

Projektni prijedlog se podnosi putem sustava eNPOO.

 

Rok za podnošenje prijava:

 • Projektni prijedlozi se mogu unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.
 • Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 20. svibnja 2022. godine u 11:00 sati.
 • Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je do 30. lipnja 2023. godine u 11:00 sati.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom projektnom idejom!

 

Natječajna dokumentacija:

I. Izmjene natječajne dokumentacije: