Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja za 2022. godinu

POZIV ZATVOREN!

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 02. svibnja 2022. godine objavilo Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Prihvatljivi prijavitelji:

Mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici (isključivo trgovačko društvo i obrt) koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
- registriran za obavljanje djelatnosti prema NKD 2007. u područjima: Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i/ili Proizvodnja namještaja (C31),
- ima proizvodnju u predmetnim područjima djelatnosti na teritoriju Republike Hrvatske, i to najmanje dvije poslovne godine na dan objave Natječaja,
- preko 51 % ukupnog godišnjeg prihoda/ primitka u zadnje tri fiskalne godine ostvario je proizvodnjom vlastitih proizvoda, a ne trgovinom repromaterijala i pružanjem usluge obrade pločastih materijala i ostalih drvnih materijala,
- prethodnu 2021. poslovnu godinu je ostvario pozitivni financijski rezultat,
- ima najmanje dvije zaposlene osobe (vlasnik obrta prijavljen na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u svojstvu obrtnika smatra se zaposlenom osobom u obrtu),
- nema evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
- ima podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi i
- poduzetnik, njegovi vlasnici ni osobe ovlaštene za zastupanje nemaju izrečenu pravomoćnu osuđujuću presudu za jedno ili više kaznenih dijela,

- ne pripada kategoriji "jedan poduzetnik" niti je povezana osoba s davateljem ponude/troškovnika.

Prihvatljive aktivnosti:

a. Ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja:
- jedan stroj ili jedno postrojenje (kotao na biomasu, sušionica, parionica i slično) te s njim vezani troškovi dopreme, montaže, puštanja u probni rad i edukacija, izvršeno isključivo od istog dobavljača.

b. Ulaganje u proizvodno-poslovni objekt:
- izgradnja/ adaptacija/ rekonstrukcija jednog objekta (ugrađeni materijal i radovi).

c. Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju:
- jedan softver/ aplikacija ili;
- nadogradnja jednog postojećeg softvera/ aplikacije.

d. Sudjelovanje na jednom sajmu ili izložbi:
- najam izložbenog prostora,
- uređenje izložbenog prostora od vanjskog pružatelja usluge,
- transport izložaka vanjskog pružatelja usluge i
- promidžbeni materijali vezani za nastup na tom sajmu ili izložbi.

Financiranje:

a. Ulaganje u proizvodnu tehnologiju:
- Najniži iznos potpore: 20.000 kn
- Najviši iznos potpore: 1.000.000 kn
- Intenzitet potpore: 70%

b. Ulaganje u poslovno-proizvodni objekt:
- Najniži iznos potpore: 50.000 kn
- Najviši iznos potpore: 1.000.000 kn
- Intenzitet potpore: 70%

c. Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju:
- Najniži iznos potpore: 10.000 kn
- Najviši iznos potpore: 200.000 kn
- Intenzitet potpore: 70%

d. Sudjelovanje na sajmu ili izložbi:
- Najniži iznos potpore: 20.000 kn
- Najviši iznos potpore: 500.000 kn
- Intenzitet potpore: 70%

Rok za podnošenje prijava: od 12. svibnja 2022. godine do 31. svibnja 2022. godine.

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

 

Natječajna dokumentacija:

Tekst javnog natječaja

OBRAZAC 1 - Prijavni obrazac
OBRAZAC 2 - Opis podnositelja i prihvatljivog troška
OBRAZAC 3 - Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
OBRAZAC 4 - Skupna izjava
OBRAZAC 5 - Izjava o nekažnjavanju
OBRAZAC 6 - Izjava o prihvaćanju uvjeta Javnog natječaja