Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 20. svibnja 2019. Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2019. godini

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • Mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije koja:
  • imaju registrirane djelatnosti prema NKD 2007. u područjima: Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i petarskih materijala (C16) i Proizvodnja namještaja (C31),
  • ostvaruju dobit/dohodak s proizvodinim programom djelatnosti C16 i C31, koji čini glavni ili pretežiti udjel u godišnjem ukupnom prihodu,
  • koja su u trenutku objave Javnog natječaja registrirana sa sjedištem i vlastitom proizvodnjom u Republici Hrvatskoj,
  • koja  u trenutku objave Javnog natječaja imaju najmanje dva nezaposlena na neodređeno vrijeme, 
  • koja su pozitivno poslovala u 2018. godini, 
  • koja nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja, 
  • koja imaju podmirene obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi.

Prihvatljive aktivnosti: 

 1. Ulaganje u proizvodnu tehnologiju:
  • kupnja novih strojeva i za njih vezani alati, postrojenja, uređaji i oprema,
  • kupnja rabljenih strojeva i za njih vezani novi alati, postrojenja, uređaji i oprema,
  • strojevi za pripremu i održavanje uređaja i opreme.
 2. Ulaganje u poslovno proizvodni objekt:
  • građevinski radovi vezani uz izgradnju/adaptaciju/rekonstrukciju objekta,
  • građevinski materijal potreban za izgradnju/adaptaciju/rekonstrukciju objekta.
 3. Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju za poboljšanje poslovnih i proizvodnih procesa:
  • kupnja programa (softvera)/programskog rješenja namijenjenog isključivo za poboljšanje poslovnih i proizvodnih procesa.
 4. Ulaganje u razvoj novog proizvoda:
  • vanjske usluge dizajnera/projektanta,
  • vanjske usluge izrade tehničke dokumentacije,
  • vanjske usluge izrade prototipa novog proizvoda, 
  • troškovi ispitivanja novog proizvoda, 
  • vanjske usluge vezane za izradu kataloga novog proizvoda. 
 5. Sudjelovanje na sajmu ili izložbi:
  • najam izložbenog prostora, 
  • uređenje izložbenog prostora od vanjskog pružatelja usluge,
  • troškovi transporta izložaka, 
  • troškovi izrade promidžbenog materijala direktno vezanog uz nastup na tom sajmu ili izložbi.

Financiranje: 

 1. Ulaganje u proizvodnu tehnologiju
  • Najniži iznos potpore: 20.000 kn
  • Najviši iznos potpore: 1.400.000 kn
  • Intenzitet potpore: 70% 
 2. Ulaganje u poslovno-proizvodni objekt
  • Najniži iznos potpore: 20.000 kn
  • Najviši iznos potpore: 1.400.000 kn
  • Intenzitet potpore: 70%
 3. Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju za poboljšanje poslovnih i proizvodnih procesa
  • Najniži iznos potpore: 20.000 kn
  • Najviši iznos potpore: 300.000 kn
  • Intenzitet potpore: 80%
 4. Ulaganje u razvoj novog proizvoda
  • Najniži iznos potpore: 20.000 kn
  • Najviši iznos potpore: 200.000 kn
  • Intenzitet potpore: 80%
 5. Sudjelovanje na sajmu ili izložbi
  • Najniži iznos potpore: 20.000 kn
  • Najviši iznos potpore: 300.000 kn
  • Intenzitet potpore: 80%

Rok za podnošenje prijava:  19. lipanj 2019.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: