Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je dana 10. ožujka 2017. Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III''.

Prihvatljivi prijavitelji:

Pravna osoba sa sljedećim statusom:

KOMPONENTA 1 - Omogućiti učinkovitu provedbu županijskih strategija razvoja ljudskih potencijala

 • Ustanova (npr. škole, Hrvatski zavod za zapošljavanje, ustanove za obrazovanje odraslih, visokoškolske ustanove i ostale ustanove),
 • Udruga,
 • Trgovačka društva i obrti,
 • Sindikati, udruge sindikata više razine,
 • Udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine,
 • Poduzetničko potporne institucije evidentirane u jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture,
 • Jedinice lokalne i regionalne samouprave,
 • Zadruge,
 • Komore

KOMPONENTA 2 - Omogućiti učinkovitu provedbu županijskih strategija razvoja ljudskih potencijala

                                  -  Osigurati održivo funkcioniranje Lokalnih partnerstava za zapošljavanje

 • Ustanova (npr. škole, Hrvatski zavod za zapošljavanje, ustanove za obrazovanje odraslih, visokoškolske ustanove i ostale ustanove),
 • Udruga,
 • Trgovačka društva i obrti,
 • Sindikati, udruge sindikata više razine,
 • Udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine,
 • Poduzetničko potporne institucije evidentirane u jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture,
 • Jedinice lokalne i regionalne samouprave,
 • Zadruge,
 • Komore

Prihvatljive aktivnosti:

KOMPONENTA 1 - Omogućiti učinkovitu provedbu županijskih strategija razvoja ljudskih potencijala

 • Element 1 - Intervencije na tržištu rada i klubovi za zapošljavanje
 • Element 2 - Promidžba i vidljivost
 • Element 3 - Upravljanje projektom i administracija

KOMPONENTA 2 - Omogućiti učinkovitu provedbu županijskih strategija razvoja ljudskih potencijala

                                  - Osigurati održivo funkcioniranje Lokalnih partnerstava za zapošljavanje

 • Element 1 - Intervencije na tržištu rada i klubovi za zapošljavanje
 • Element 2 - Poticanje poduzetništva
 • Element 3 - Održivo funkcioniranje Lokalnih partnerstava za zapošljavanje
  • Integrirani razvoj lokalnog partnerstva za zapošljavanje
  • Umrežavanje lokalnog partnerstva za zapošljavanje
  • Funkcioniranje lokalnog partnerstva za zapošljavanje
 • Element 4 - Promidžba i vidljivost
 • Element 5 - Upravljanje projektom i administracija

Financiranje:

KOMPONENTA 1 - Omogućiti učinkovitu provedbu županijskih strategija razvoja ljudskih potencijala

 • Najniži iznos potpore: 400.000 kn
 • Najviši iznos potpore: 1.000.000 kn
 • Intenzitet potpore: 100%

KOMPONENTA 2 - Omogućiti učinkovitu provedbu županijskih strategija razvoja ljudskih potencijala

                                  - Osigurati održivo funkcioniranje Lokalnih partnerstava za zapošljavanje

 • Najniži iznos potpore: 700.000 kn
 • Najviši iznos potpore: 2.000.000 kn
 • Intenzitet potpore: 100%

Rok za podnošenje prijava:  17.srpanj 2017.

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: