Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je dana 21. travnja 2017. Poziv na dostavu projektnih prijedloga ''Razvoj infrastrukture poduzetničkih mreža''.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave koje moraju dokazati da:
  • imaju ljudske i financijske kapacitete za provedbu projekta,
  • u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja,
  • su vlasnici građevne čestice na kojoj se namjerava graditi zajednička osnovna i dodatna infrastruktura.

Partnerstva u projektu nisu dozvoljena.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Priprema tehničke dokumentacije (idejni/glavni/izvedbeni projekt s troškovnicima, potrebne dozvole), dokumentacije projektnog prijedloga i dokumentacije o nabavi,
 • Ulaganje u gradnju novih elemenata osnovne i dodatne zajedničke infrastrukture postojećih poduzetničkih zona,
 • Ulaganje u izgradnju ili opremanje zelenih infrastruktura,
 • Upravljanje projektom u ime i za račun investitora, sukladno čl. 33. - 39. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15),
 • Stručni nadzor gradnje zajedničke osnovne i dodatne infrastrukture,
 • Aktivnosti povezane s promidžbom i vidljivosti projekta,
 • Financijska revizija projekta.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 1.000.000,00 kn
 • Najviši iznos potpore: 10.000.000,00 kn
 • Intenzitet potpore ovisi o lokaciji poduzetničke zone, odnosno o indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave):
  • I. skupina - stopa sufinanciranja 85%,
  • II. skupina - stopa sufinanciranja 75%,
  • III. skupina - stopa sufinanciranja 65%,
  • IV. skupina - stopa sufinanciranja 55%.

Rok za podnošenje prijava: 22. rujan 2017. godine

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

Natječajna dokumentacija: