Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Izrada projektne dokumentacije za građenje reciklažnog dvorišta

Natječaj zatvoren.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku  učinkovitost objavio je dana 08. ožujka 2017. godine Javni poziv za ''Neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta''.

Prihvatljivi korisnici:

 • Jedinice lokalne samouprave

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta:
  • geodetski projekt
  • glavni projekt sa pripadajućim troškovnikom

  Financiranje:

  • Sufinanciranje fonda iznosi 80%, a najviše 40.000 kn

  Rok za podnošenje prijava: 30. rujan 2017. ili objava o iskorištenosti predviđenih sredstva namijenjenih predmetu ovog Poziva

  U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

  Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

  Natječajna dokumentacija: