Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 31. siječnja 2018. godine Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Lučka uprava, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ovlaštenici koncesije za upravljanje lučkim područjem

Prihvatljive aktivnosti:

 • U okviru ulaganja vezanih uz poboljšanje infrastrukture ribarskih luka i iskrcajnih mjesta, uključujući i ulaganja u objekte za prikupljanje otpada i morskih otpadaka, u cilju povećanja kvalitete, kontrole i sljedivosti iskrcanih proizvoda, povećanja energetske učinkovitosti, doprinošenje zaštiti okoliša i poboljšanja zaštite na radu i radnih uvjeta;
 • U okviru ulaganja u ribarske luke i iskrcajna mjesta, a kako bi se olakšala usklađenost s obvezom iskrcaja svog ulova kako bi se dodala vrijednost nedovoljno korištenim komponentama ulova;
 • Opći troškovi do gornje granice 12% ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja i to: troškovi pripreme poslovnog  plana, troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj (konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu) i troškovi pripreme projektne tehničke dokumentacije;
 • Troškovi nastali u razdoblju prihvatljivosti koje je određeno Natječajem.

 

Financiranje:

 • Najviši iznos potpore:
  • po jednoj ribarskoj luci 5.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama,
  • po jednom iskrcajnom mjestu 500.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama.
 • Intenzitet potpore:
  • Najveći iznos od 50% ukupno prihvatljivih rashoda
  • Iznimno, najveći iznos od 100% prihvatljivih rashoda operacija ako je:
   • Korisnik javnopravno tijelo ili je poduzeće kojem je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa
   • Operacija vezana uz potporu za skladištenje
   • Operacija vezana uz režim kompenzacija iz čl. 70. Uredbe (EU) br. 508/2014
   • Operacija vezana uz prikupljanje podataka iz čl. 77. Uredbe (EU) br. 508/2014
   • Operacija vezana uz potporu iz čl. 33. (Privremeni prestanak ribarskih aktivnosti) ili 34. (Trajni prestanak ribarskih aktivnosti) i kompenzaciju iz čl. 54., 55. ili 56. Uredbe (EU) br. 508/2014
   • Operacija vezana uz mjere IPP-a iz čl. 80.
  • Iznimno, između 50% i 100% ako se:
   • Operacija provodi u okviru glave V., poglavlja I., II. Ili IV. I zadovoljava sve sljedeće kriterije:
    • Od zajedničkog je interesa
    • Ima zajedničkog korisnika
    • Ima inovativne značajke, prema potrebi, na lokalnoj razini
   • Operacija provodi u okviru glave V., poglavlja III., a zadovoljava jedan od kriterija prethodno  navedene točke.

Rok za podnošenje prijava: 1. travnja 2018. godine

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

Dokumentacija: