Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

Natječaj zatvoren.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dana 8. svibnja 2018. godine objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“.

U nastavku izlažemo neke od osnovnih uvjeta prihvatljivosti.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro, mala, srednja i velika  100% privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja uslužnog sektora (turizma, trgovine) u skladu s NKD 2007 (područja G, odjeljak 45,46,47, djelatnosti iz područja I odjeljak 55 i 56 te djelatnosti iz područja N odjeljak 79). 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Aktivnost pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije 
 • Aktivnosti energetske obnove:
  • Obnova cijele ili dijelova ovojnice grijanog prostora zgrada energetski troškovne cjeline
   • toplinska izolacija vanjskih neprozirnih dijelova ovojnice zgrade,
   • zamjena ili obnova vanjske stolarije,
   • toplinska izolacija ovojnice prostora koji se kondicioniraju na različite uvjete od okolnih prostorija (spremišta za prehrambene proizvode, sušare, wellness)
  • Obnova tehničkih sustava za korištenje zgrada energetski troškovne cjeline
   • poboljšanje postojećeg ili ugradnja visokoučinkovitog sustava grijanja,
   • poboljšanje postojećeg ili ugradnja visokoučinkovitog sustava hlađenja,
   • poboljšanje postojećeg ili ugradnja visokoučinkovitog sustava ventilacije,
   • poboljšanje postojećeg ili ugradnja visokoučinkovitog sustava unutarnje rasvjete,
   • optimizacija sustava grijanja, hlađenja i ventilacije korištenjem otpadne topline i hidrauličkim balansiranjem sustava
   • obnova postojećih ili ugradnja novih elektroinstalacijskih krugova za napajanje i upravljanje strojarskim instalacijama i drugim trošilima u funkciji energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije,
   • zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije;
  • Obnovljivi izvori energije i visokoučinkovita kogeneracija
   • postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije,
   • postavljanje novih sustava za proizvodnju energije uz uvjet učinkovite kogeneracije i trigeneracije;
  • Upravljanje energijom u energetski troškovnoj cjelini
   • obnova postojećih ili ugradnja novih sustava centralnog upravljanja instalacijama i tehničkim sustavima energetski troškovne cjeline,
   • uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i sustava kontrolnih mjerila energenata,
   • uvođenje novih naplatnih mjernih mjesta za energente;
  • Oprema koja troši energiju, a koristi se u svrhu obavljanja prihvatljivih djelatnosti u energetski troškovnoj cjelini
   • oprema za pripremnu, obradu i čuvanje hrane i prehrambenih proizvoda,
   • oprema za pranje, sušenje i glačanje rublja,
   • multimedija,
   • informatičke tehnologije,
   • sigurnosna oprema,
   • sva ostala oprema u funkciji pružanja usluga korisnicima, rasvjeta vanjskih prostora energetski troškovne cjeline;
  • Optimizacija procesa
   • sve tehničke i tehnološke  mjere koje doprinose smanjenju potrošnje isporučene energije energetski troškovnoj cjelini.
 • Upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost:
  •  upravljanje aktivnostima projekta;
  •  administracija i tehnička koordinacija;
  •  financijsko upravljanje;
  •  izvještavanje;
  •  nadzor izvedbe radova i puštanja u pogon;
  •  promidžba i vidljivost;
  •  ostale aktivnosti u svezi s upravljanjem i administracijom projekta.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 220.000 HRK
 • Najviši iznos potpore: 13.000.000 HRK
 • Intenzitet potpore
  • Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije: do 85% za mikro, malo, srednje i veliko poduzeće
  • Mjere energetske učinkovitosti: do 65% za mikro i malo, do 55% za srednje i do 45% za veliko poduzeće
  • Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju: do 80% za mikro i mala, do 70% za srednja i do 60% za velika poduzeća
  • Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije: do 80% za mikro i mla, do 70% za srednja i do 60% za velika poduzeća
  • Upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost: do 85% za mikro, mala, srednja i velika poduzeća

Rok za podnošenje prijava: od 15. lipnja 2018. godine s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 21. rujna 2018. godine.

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

Natječajna dokumentacija: