Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Najave natječaja: Energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike putem portala e-savjetovanje, u javnu je raspravu pustilo Nacrt Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga ''Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)''.

U nastavku izlažemo neke od osnovnih uvjeta prihvatljivosti te napominjemo kako se radi o uvjetima prema Nacrtu Uputa za prijavitelje.

Konačni uvjeti prihvatljivosti biti će poznati po objavi Poziva nakon provedenog javnog savjetovanja.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro, mala, srednja i velika  100% privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja uslužnog sektora (turizma, trgovine) u skladu s NKD 2007 (područja G, odjeljak 45,46,47, djelatnosti iz područja I odjeljak 55 i 56 te djelatnosti iz područja N odjeljak 79). 

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Aktivnost pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije 
 • Aktivnosti energetske obnove:
  • Obnova cijele ili dijelova ovojnice grijanog prostora zgrada energetski troškovne cjeline
   • toplinska izolacija vanjskih neprozirnih dijelova ovojnice zgrade,
   • zamjena ili obnova vanjske stolarije,
   • toplinska izolacija ovojnice prostora koji se kondicioniraju na različite uvjete od okolnih prostorija (spremišta za prehrambene proizvode, sušare, wellness)
  • Obnova tehničkih sustava za korištenje zgrada energetski troškovne cjeline
   • poboljšanje postojećeg ili ugradnja visokoučinkovitog sustava grijanja,
   • zamjena postojećeg sustava pripreme tople vode sustavom koji koristi obnovljive izvore energije,
   • poboljšanje postojećeg ili ugradnja visokoučinkovitog sustava hlađenja,
   • poboljšanje postojećeg ili ugradnja visokoučinkovitog sustava unutarnje rasvjete,
   • obnova postojećih ili ugradnja novih elektroinstalacijskih krugova za napajanje i upravljanje strojarskim instalacijama i drugim trošilima u funkciji energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije,
   • zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije;
  • Obnovljivi izvori energije i visokoučinkovita kogeneracija
   • postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije,
   • postavljanje novih sustava za proizvodnju energije uz uvjet učinkovite kogeneracije i trigeneracije;
  • Upravljanje energijom u energetski troškovnoj cjelini
   • obnova postojećih ili ugradnja novih sustava centralnog upravljanja instalacijama i tehničkim sustavima energetski troškovne cjeline,
   • uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i sustava kontrolnih mjerila energenata,
   • uvođenje novih naplatnih mjernih mjesta za energente;
  • Oprema koja troši energiju, a koristi se u svrhu obavljanja prihvatljivih djelatnosti u energetski troškovnoj cjelini
   • oprema za pripremnu, obradu i čuvanje hrane i prehrambenih proizvoda,
   • oprema za pranje, sušenje i glačanje rublja,
   • multimedija,
   • informatičke tehnologije,
   • sigurnosna oprema,
   • sva ostala oprema u funkciji pružanja usluga korisnicima, rasvjeta vanjskih prostora energetski troškovne cjeline;
  • Optimizacija procesa
   • sve tehničke i tehnološke  mjere koje doprinose smanjenju potrošnje isporučene energije energetski troškovnoj cjelini.
 • Upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost:
  •  upravljanje aktivnostima projekta;
  •  administracija i tehnička koordinacija;
  •  financijsko upravljanje;
  •  izvještavanje;
  •  nadzor izvedbe radova i puštanja u pogon;
  •  promidžba i vidljivost;
  •  ostale aktivnosti u svezi s upravljanjem i administracijom projekta.

 

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore: 220.000 HRK
 • Najviši iznos potpore: 13.000.000 HRK
 • Intenzitet potpore
  • priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije: 85%  za mikro, malo, srednje i veliko poduzeće
  • mjere energetske učinkovitosti: 65% za mikro i malo, 55% srednje, 45% veliko poduzeće
  • mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju: 80% za mikro i malo, 70% srednje, 60% veliko poduzeće
  • mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije: 80% za mikro i malo, 70% srednje, 60% veliko poduzeće
  • upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost: 85%  za mikro, malo, srednje i veliko poduzeće

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!