Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Arhiva aktualnosti: Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima – 6.4.1.

NATJEČAJ ZATVOREN!

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dana 28. travnja 2020. godine Natječaj za tip operacije 6.4.1. "Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Prihvatljivi korisnici:

 • Fizičke i pravne osobe (OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga) upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu
  • Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se njome prije objave natječaja na e-savjetovanju odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu; 
  • Djelatnost ruralnog turizma, sektora prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektora tradicijskih i umjetničkih obrta mora biti registrirana u jedinici lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom
  • Korisnik mora imati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 eura;
  • OPG: dopunska djelatnost koju razvija mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje prije objave natječaja na e-savjetovanju, mora razvijati nepoljoprivrednu djelatnost sukladno Pravilniku o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava; 
  • Obrt: djelatnost mora biti upisana u Obrtni registar najmanje prije objave natječaja na e-savjetovanju.
  • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti korisnika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu;
  • Pravna osoba: djelatnost mora biti upisana u Sudski registar prije objave natječaja na e-savjetovanju;

Prihvatljivi projekti:

Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom u naselju do 5.000 stanovnika.

Prihvatljivi sektori su:

 • Sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje - marketing se mora odnositi na predmet prerade;
 • Sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:
  • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima,
  • usluge u društvenim djelatnostima,
  • intelektualne usluge;
 • Sektor tradicijskih i umjetničkih obrta, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje;
 • Sektor turizma u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje.

Prihvatljivi troškovi:

 • TURIZAM U RURALNOM PODRUČJU:
  • Građenje/rekonstrukcija, opremanje objekata,
  • Kupnja novih gospodarskih vozila i plovila, strojeva i opreme,
  • Kupnja živih životinja u svrhu obavljanja turističke djelatnosti.
 • TRADICIJSKI, UMJETNIČKI OBRTI, OBRTI ZA IZRADU SUVENIRA:
  • Građenje/rekonstrukcija, opremanje objekata,
  • Kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme,
  • Kupnja živih životinja u svrhu obavljanja djelatnosti.
 • USLUGE U RURALNIM PODRUČJIMA:
  • Građenje/rekonstrukcija, opremanje objekata,  
  • Kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme,
  • Kupnja živih životinja u svrhu obavljanja usluga u ruralnim područjima.
 • PRERADA, MARKETING I IZRAVNA PRODAJA LOKALNIH PROIZVODA:
  • Građenje/rekonstrukcija, opremanje objekata,
  • Kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme.

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore – 3.500 EUR u kunskoj protuvrijednosti
 • Najviši iznos potpore – 200.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
 • Intenzitet potpore: do 70% za sva ulaganja osim poljoprivredne mehanizacije, a do 40% za kupovinu poljoprivredne mehanizacije za pružanje usluga u poljoprivrednim, šumarskim, komunalnim i građevisnkim poslovima (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaja, oruđa i alate).

Rok za podnošenje prijava: od 03. lipnja 2020. godine od 12:00 sati do 03. rujna 2020. godine do 12:00 sati.

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!

Natječajna dokumentacija: