Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

Najave natječaja: Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima – 6.4.1.

Ministarstvo poljoprivrede putem portala e-savjetovanje, u javnu je raspravu pustilo Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

U nastavku izlažemo neke od osnovnih uvjeta prihvatljivosti te napominjemo kako se radi o uvjetima prema Nacrtu Pravilnika o provedbi tipa operacije 6.4.1.

Konačni uvjeti prihvatljivosti biti će poznati po objavi Poziva nakon provedenog javnog savjetovanja.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu a koja pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima
 • u sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda i sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta korisnik mora posjedovati Rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od strane nadležnog tijela za bilo koju djelatnost iz tog sektora, dok korisnik u sektoru usluga mora posjedovati Rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela za obavljanje nepoljoprivredne djelatnosti za koju se traži potpora
 • poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 eura
 • biti u rangu mikro ili malog poduzeća  (propisano Prilogom I Uredbe EU)
 • fizičke osobe (OPG) moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika (RPO) po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana
 • mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obaveze prema državnom proračunu RH
 • ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci
 • ne smije biti poduzetnik u teškoćama
 • pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na diversificiranoj djelatnosti prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
 • fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na poljoprivrednom gospodarstvu kojemu se plaćaju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede ili diversificirane djelatnosti u sektoru koji razvija
 • imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje

 

Prihvatljivi projekti:

Projektom se razvija nepoljoprivredna djelatnost za koju je izdano Rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt nadležnog tijela u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva.

Prihvatljivi sektori su:

 1. sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 • produkt prerade/predmet trženja mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora o EU
 • marketing se mora odnositi na predmet prerade
 1. sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:
 • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
 • usluge u društvenim djelatnostima
 • intelektualne usluge
 1. sektor tradicijskih i umjetničkih obrta, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 2. sektor turizma u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 • prihvatljivo samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede

 

Financiranje:

 • Najniži iznos potpore – 3.500 EUR u kunskoj protuvrijednosti
 • Najviši iznos potpore – 200.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
 • Intenzitet potpore: do 70%

 

Ostali uvjeti:

 • Najkasnije u trenutku podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu te tijekom pet godina nakon konačne isplate potpore:
 • Kod fizičkih osoba nositelj/vlasnik poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti
 • Ostati član/zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva ili diversificirane djelatnosti i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaje, izradi same prijave i ostale prateće dokumentacije, kao i pružanju usluga vanjskog ureda za osiguranje uspješne provedbe projekta, stojimo na raspolaganju sa našim certificiranim European Project Managerima.

Slobodno nam se obratite sa vašom idejom!