Trg Republike Hrvatske 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

EU natječaji: Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture (8.5.2.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje dana 10. svibnja 2018. godine Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Šumoposjednici,
 • Udruge šumoposjednika,
 • Trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje na temelju Zakona o šumama (NN 94/14) gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu RH,
 • Udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode,
 • Druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

Prihvatljivi troškovi:

 • Materijalni troškovi
  • Uspostava i uređenje staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture:
   • Pripremni radovi – zemljani radovi, radovi osiguravanja i stabilizacije stabala, sječa i orezivanje potencijalno opasnih stabala, stabilizacija terena i tla;
   • Ugradnja, postavljanje i nabava – konstrukcija manje infrastrukture (ograde, staze, odmorišta, vidikovci, stube, ljestve, nadstrešnice, edukacijske i informativne ploče, sjenice, smjerokazi, rampe, klupe, stolovi, kante za otpad i drugo), hranilišta, pojilišta, solišta, ograde za informativno edukacijske svrhe, nabava i ugradnja elemenata za staze od prirodnih materijala, nabavljanje i postavljanje elemenata za prijelaze, nabava i postavljanje sprava za rekreaciju i edukaciju, uređenje izvora, bunara, prilaza i ulaza u špilje za informativne edukacijske svrhe, radovi uređenja postojećih staza, uspostava i uređenje staza za osobe s teškoćama u razvoju i invalidne osobe, izolatorsko-instalacijski radovi, stolarski radovi, kamenarski radovi, fasaderski radovi, betonski radovi, elektroinstalacijski, tesarski i krovopokrivački radovi;
   • Završni radovi – hortikulturni radovi, impregnacija i zaštita, odvoz i deponiranje materijala
  • Izrada, dizajn i uređenje edukativno-informativnih kazala:
   • Izrada i dizajn,
   • Izrada i uređenje ploča na Braillevom pismu
  • Opći troškovi:
   • Priprema idejnog plana u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova bez općih troškova, ali ne više od 1.800 EUR
   • Priprema i/ili provedba projekta u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova bez općih troškova, ali ne više od 1.800 EUR
   • Troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, studije utjecaja na okoliš i prirodu i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama 1. i 2. i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova.

Financiranje:

 • Minimalan iznos potpore: 5.000 EUR
 • Maksimalan iznos potpore: 100.000 EUR
 • Intenzitet potpore: do 100% ukupno prihvatljivih troškova

Rok za podnošenje prijava: od 01. lipnja 2018. godine do 02. kolovoza 2018. godine

 

U pripremi projekta za prijavu na natječaj PBIRO Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.

Slobodno nam se obratite sa vašim prijedlogom!

Natječajna dokumentacija: